loading
views

Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers | IOAW

Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers | IOAW
De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW) is een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers. Zij kunnen in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als de uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) of Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikte(WGA) is afgelopen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau.

Download wettekst Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 


Voorwaarden IOAW-uitkering
Iemand komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als hij of zijn geboren is voor 1 januari 1965 en onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Daarnaast moet aan 1 van de volgende voorwaarden zijn voldaan.

  • de aanvrager is op of na het 50e levensjaar werkloos geworden, maar heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt en kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering;
  • de aanvrager heeft op of na het 50e levensjaar recht gekregen op een WGA-uitkering welke is gestopt omdat de aanvrager bij herkeuring minder dan 35% arbeidsongeschikt bleek;
  • de aanvrager is gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had voor de komst van de WIA een IOAW-uitkering.

Aanvulling op inkomen
De IOAW is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Zowel de inkomsten van de aanvrager zelf als van de eventuele partner verrekend met de uitkering.  Een eenmalige ontslagvergoeding waarvoor een stamrecht of lijfrente is aangekocht wordt echter buiten beschouwing gelaten als de aanvrager de vrije keus had hoe de ontslagvergoeding besteed moest worden. Het vermogen van de aanvrager wordt bij de berkening buiten beschouwing gelaten

Aanvragen 
Een IOAW-uitkering moet worden aangevraagd bij het UWV, welke de aanvraag vervolgens doorstuurt naar de Gemeente waar de aanvrager staat ingeschreven. De gemeente controleert of aan alle voorwaarden is voldaan en beslist of de uitkering wordt verkregen.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek