loading
views

FNV: verlofregelingen moeten flink verbeterd

Logo FNV17 januari 2009

FNV vindt dat het kabinet de verlofregelingen onaantrekkelijk maakt. De bond wil veranderingen in de regelingen kraamverlof, ouderschapsverlof en langdurig zorgverlof.

FNV-federatiebestuurder Wilna Wind schrijft hierover namens de FNV in een brief aan de Tweede Kamer. Donderdag vergadert de Kamer met minister Donner van Sociale Zaken over de notitie ‘Beleidsverkenning modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’. Deze notitie is in november vorig jaar door de minister uitgebracht.

Wet arbeid en zorg
Het kabinet stelt de werking en nut van de regelingen zoals die nu zijn vastgelegd in de Wet arbeid en zorg momenteel ter discussie. De FNV vindt dat een aantal regelingen uit deze wet niet voldoet. Dat geldt voornamelijk voor het kraamverlof, ouderschapsverlof en langdurig zorgverlof.

Flexibilisering niet voldoende
Volgens FNV zorgt de huidige regelgeving ervoor dat werknemers onvoldoende gebruik maken van verlofregelingen. Werknemers zoeken naar andere oplossingen en dit resulteert te vaak in afspraken over deeltijd, met name voor vrouwen. De bond meent dat flexibilisering weinig zinvol is, als het huidige zwangerschapsverlof niet wordt uitgebreid.

Zwangerschapsverlof naar 18 weken
Net als de Europese Commissie wil FNV verlof uitbreiden naar 18 weken. Kort zwangerschapsverlof noopt ouders tot kinderopvang op zeer jonge leeftijd, wat hoge kosten met zich meebrengt, zeker in vergelijking met andere landen. Bovendien tonen verschillende onderzoeken aan dat het niet goed is voor het hechtingsproces als baby’s op zeer jonge leeftijd naar de opvang gaan, beargumenteert de bond.

Betere en betaalde verlofregelingen
Werkgevers en werknemers zouden meer ondersteuning moeten krijgen door betere en betaalde verlofregelingen voor een gezinsvriendelijk of arbeid- en zorgvriendelijk beleid, vindt de bond. FNV doet een aantal voorstellen voor verbetering.

Voorstellen FNV
Deze voorstellen betreffen onder meer:

  • Uitbreiden werkingssfeer Wet aanpassing arbeidsduur;
  • Werknemers moeten meer zeggenschap krijgen over werktijden en telewerken;
  • Uitbreiden zwangerschapsverlof;
  • Flexibilisering en betaling ouderschapsverlof: de wens van de werknemer moet hierbij voorop staan. Betaald ouderschapsverlof moet ook mannen stimuleren verlof op te nemen.

Huidige combinatie arbeid en zorg leidt tot deeltijdbaan vrouwen
Vergeleken met andere Europese landen loopt Nederland ver achter als het gaat om de ondersteuning vanuit de overheid voor de combinatie arbeid en zorg. Dat is vooral het geval bij vaderschapsverlof, ouderschapsverlof en het langdurend zorgverlof bij ernstig zieke familieleden. Het huidige beleid heeft volgens de FNV tot gevolg dat zorgtaken vooral door vrouwen worden verricht. Hierdoor zullen vrouwen veelal (blijven) kiezen voor een kleine deeltijdbaan.

Gerelateerd nieuws
> Beleidsverkenning modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden
> Kabinet onderzoekt flexibeler werktijden en verlofregelingen
> Langer ouderschapsverlof per 2009
> Ouderschapsverlof niet gebruikt
> Wetsvoorstel 2 weken vaderverlof

Flexmarkt handboekmeer over Wet arbeid en Zorg »
Sociale zekerheidmeer nieuws »

Bron: FNV, 16 januari 2009


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek