loading
views

Geen toestemming Damloop leidt tot ontslag

14 januari 2009

Een werknemer die arbeidsongeschikt is verklaard wegens knieklachten doet mee aan de Van Dam tot Damloop. Zijn werkgever, die hier een jaar nadien achter komt, ontslaat hem vervolgens wegens dringende reden.

Volgens verslag van de bedrijfsarts kon de werknemer ten tijde van de Damloop maximaal één uur achtereen lopen. De kantonrechter oordeelt dat de werknemer aan de bedrijfsarts had moeten vragen of deelname aan de Van Dam tot Damloop verantwoord was.

Re-integratieverplichting verzaakt
Door zonder toestemming deel te nemen, heeft werknemer de op hem rustende re-integratieverplichting, waaronder zijn informatieplicht, verzaakt. Voldoende reden voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van een dringende reden, zonder toekenning van een vergoeding, aldus het oordeel van de kantonrechter. Het feit dat een fysiotherapeut heeft verklaard dat de Van Dam tot Damloop geen invloed heeft gehad op het herstel aan zijn knie, heeft daarop geen invloed.

Gerelateerd nieuws
> Maatwerk verplicht binnen re-integratie
> Lager loon na bedrijfsongeval

Ontslagrecht meer nieuws »
Verzuimmeer nieuws »
Flexmarkt handboekRegels wet verbetering Poortwachter »

Bron: Kantonrechter Haarlem, 29 oktober 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek