loading
views

Vereenvoudiging fiscale arbeidsrelaties

13 januari 2009

Staatssecretaris De Jager van Financiën wil waar mogelijk de fiscale definities die voor de verschillende werkenden worden gehanteerd vereenvoudigen en verduidelijken.

Hij heeft hierover een rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. De Jager hoopt uiterlijk voor de zomer van 2009 een rapportage met uitwerking van de oplossingsrichtingen inclusief effecten aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Fiscale definities werkenden
Het rapport gaat over de fiscale definities die voor de verschillende werkenden worden gehanteerd en de verschillen in behandeling als gevolg daarvan. Het vereenvoudigen en verduidelijken van grenzen en verschillen maakt overgangen makkelijker en kan belemmeringen wegnemen.

VAR

Na de uitbreiding van de rechtsgevolgen biedt de VAR aan zelfstandigen en hun opdrachtgevers zekerheid over de rechtsgevolgen van hun arbeidsrelaties. De VAR is echter ook een symptoom van de complexiteit van de beoordeling van arbeidsrelaties en is in die optiek te zien als een noodverband. Doordat de partijen bij de arbeidsrelatie zelf geen oordeel kunnen of durven vellen, laat men dit over aan de Belastingdienst.

Werknemers en ondernemers
De meeste ons omringende landen kennen twee soorten arbeidsrelaties, te weten werknemers en ondernemers. Het belang van het onderscheid tussen deze arbeidsrelaties ligt daar vooral bij de sociale zekerheid. Duidelijk is wel dat ook in die andere landen onzekerheid bestaat over de kwalificatie van arbeidsrelaties en dat het daarom in de meeste landen mogelijk is om op enige wijze een vorm van zekerheid vooraf te krijgen. Wat opvalt, is dat er ondanks verschillen in belastingsystemen toch vooral grote overeenkomsten zijn met de Nederlandse situatie.

Duidelijkheid en zekerheid arbeidsrelatie

Het kabinet onderzoekt de voor- en nadelen van verschillende varianten die duidelijkheid en zekerheid verschaffen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie en daarbij recht doen aan de belangen van werkenden, bedrijven en overheid. Er kan bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) worden gedacht aan:

  • Beperking van het aantal categorieën arbeidsrelaties;
  • Objectieve grenzen in definities;
  • Oplossen kleinere administratieve praktijkproblemen.

Bron: minfin, 23 december 2008

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek