loading
views

SER-verklaring voor verantwoord ondernemen

10 januari 2009

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben een gezamenlijke verklaring internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) ondertekend.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt in steeds meer bedrijven belangrijk. Dit komt onder andere doordat bedrijven hun productie steeds meer verplaatsen naar het buitenland. Bedrijven krijgen daardoor mogelijk te maken met zakenpartners uit landen waar de milieu- en arbeidsomstandigheden niet (helemaal) voldoen aan de eisen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

SER-verklaring
Bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor alles wat er in deze zogenoemde keten gebeurt, maar kunnen er wel op toezien dat er een goed sociaal- en milieubeleid wordt gevoerd. Met de SER-verklaring internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) kunnen bedrijven een beter zicht krijgen op hun toeleveranciers en eventuele misstanden aan de kaak stellen. In de SER zitten vertegenwoordigers van vakbonden, werkgeversorganisaties en overheid. In de Verklaring IMVO beschrijft de SER wat er van bedrijven kan en mag worden verwacht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Kader van regels
Omdat de situaties per bedrijf heel erg kunnen verschillen, vindt de SER het niet nodig om één beleid te maken over MVO dat voor alle bedrijven moet gelden. Wel mag worden verwacht van bedrijven dat zij eerlijk en duidelijk zijn over maatschappelijke vragen en oplossingen. De SER heeft een kader opgesteld waaraan bedrijven zich zouden moeten houden. Zo moet dwangarbeid, kinderarbeid en discriminatie worden uitgebannen; er moet sprake zijn van goede arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen en moet men zich houden aan bepaalde gedragsregels over bijvoorbeeld corruptie, milieu en consumentenbelangen.

Communicatie SER over eerlijke bedrijven
Nu gaat het er volgens de SER om hoe bedrijven dit kader toepassen. Transparantie, verificatie en (interne) klachtenbehandeling zijn hierin belangrijke elementen. Bedrijven moeten laten zien hoe zij zich houden aan het kader voor MVO door hier bijvoorbeeld over te communiceren in hun jaarverslag of op hun website. De SER gaat bijhouden welke bedrijven duidelijk en eerlijk communiceren over hun MVO-beleid en de problemen waar ze tegenaan lopen. Een speciale SER-commissie zal de voortgang bijhouden.

De SER-verklaring
De verklaring is te vinden op de website van de SER. Op de site staan ook handreikingen voor het gebruik van de verklaring.

Gerelateerd nieuws
> FNV wil wettelijke arbonormen
> Flexibele werkgever wint strijd om personeel

Arbomeer nieuws »

Bron: CNV, 6 januari 2009


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek