loading
views

VNO: uitbreiding afdrachtvermindering S&O (WBSO)


5 januari 2009

VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes bepleit het onderhoud aan gebouwen fiscaal aftrekbaar te maken voor huishoudens. Of de btw voor onderhoud aan bestaande bouw omlaag te brengen.

VNO-NCW begint vanaf vandaag een lobby om de bouwsector te ondersteunen, nu de Nederlandse economie in zwaar weer belandt en nieuwbouwprojecten worden uitgesteld.

Lobby voor bouwsector
Samen met werkgeversorganisatie Bouwend Nederland zoekt VNO-NCW naar de effectiefste stimuleringsmaatregel om te zorgen dat consumenten nog wel geld blijven uitgeven aan het onderhoud van hun woning of bedrijfsgebouw. Wientjes wil ook zo veel mogelijk gebruikmaken van innovatiesubsidies, zodat bedrijven tijdens de recessie niet op onderzoek bezuinigen.

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk
Hij wijst op de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), een fiscale regeling waarmee de overheid de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk deels compenseert. Volgens de werkgeversvoorman zijn er grenzen aan de WBSO vanwege Europese regelgeving, maar moet EZ die grenzen opzoeken.

Bancaire kredietverlening en verruiming wtv-regeling
Verder zet VNO-NCW ‘met al zijn kracht’ in op belangenbehartiging voor het op gang houden van de bancaire kredietverlening aan het bedrijfsleven en voor een verruiming van de regeling voor werktijdverkorting (wtv). Wtv is bedoeld voor bedrijven die te maken hebben met een acute omzetdaling door de kredietcrisis en hun personeel tijdelijk in de Werkloosheidswet willen parkeren.

Loonkostensubsidie voor innovatie
Om de innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven op peil te houden, vragen VNO-NCW en MKB bij de Ministeries van Economische Zaken en Financiën om een verruiming van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO ). Hierdoor hebben bedrijven minder loonkosten en kunnen kenniswerkers aan het werk blijven.

Voorstellen
Als u nu van de WBSO-regeling gebruikmaakt, bedraagt de loonkostensubsidie 42 procent over de eerste 110.000 euro aan onderzoekskosten. MKB-Nederland en VNO-NCW stellen voor: – het subsidiebedrag aan onderzoekskosten te verhogen – het aftrekpercentage (nu 14 procent) over het restbedrag aan onderzoekskosten te verhogen – het maximum subsidiebedrag van 8 miljoen euro op te trekken.

Meer over WBSO
Ga voor meer informatie over de WBSO naar > subsidieverstrekker SenterNovem.

Bron: fd.nl, 5 januari 2009, zie ook VNO-NCW.nl, en MKB.nl

Gerelateerd nieuws
> Handboek Flexmarkt, Afdrachtvermindering S&O

Loonbelasting en premieheffingmeer nieuws »


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek