loading
views

Beleidsverkenning modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden – 11 2008

Datum November 2008
Titel Beleidsverkenning modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden
Auteur/Bron SZW
Document Beleidsverkenning modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden
Samenvatting In deze beleidsnotitie stelt het kabinet aan de orde op welke wijze de mogelijkheden kunnen worden verbeterd voor het combineren van arbeid en zorg. Daarbij staat de vraag centraal of en, zo ja, hoe een verdere flexibilisering van de mogelijkheden van aanpassing van arbeidstijden en arbeidsplaats en van het stelsel van verlofregelingen kan bijdragen aan een vergroting van de mogelijkheden van degenen met zorgtaken om hun arbeidspatroon al dan niet tijdelijk aan hun zorgbehoefte aan te passen.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek