loading
views

TermijnFacturatie


 


Facturatie is, naast verlonen, een van de belangrijkste functionaliteiten van FlexService. In dit automatische proces worden (uren)declaraties omgezet tot factuurregels en daarna facturen. Naast deze stroom van uren gebaseerde facturen kunnen ook handmatige facturen worden aangemaakt. En sinds kort is het mogelijk facturen automatisch te laten aanmaken aan de hand van een vooraf gedefinieerd schema. We noemen dit termijnfacturatie.
 
Hoe werkt het?

Bij termijnfacturatie legt een gebruiker vast aan wie op welke tijdstippen welke bedragen moeten worden gefactureerd, waarna FlexService hiervoor automatisch in de juiste week facturen aanmaakt.
 
Termijnfacturatie is heel geschikt voor het factureren van Werving&Selectie waarbij de fee voor de werving&selectie vaak in termijnen wordt gedaan. Met termijnfacturatie hoeft niet meer in de agenda te worden bijgehouden wanneer de volgende factuur mag worden gestuurd. De gebruiker legt bij de geslaagde plaatsing van de kandidaat vast wanneer er moet worden gefactureerd en TermijnFacturatie zorgt automatisch dat de factuur in de juiste weken wordt aangemaakt.

 
Termijnschema
Centraal bij de TermijnFacturatie staat het termijnschema. Dit zijn een aantal bij elkaar horende termijnen.
 
Redenen voor termijnschema’s
Er zijn twee redenen om te werken met termijnschema’s:

  • Termijnen moeten gezamenlijk leiden tot een totaal te factureren bedrag. Dit is het geval bij de facturatie van werving&selectie; de termijnen waarin dit wordt uitgefactureerd moeten leiden tot het totaal van het bedrag dat de klantrelatie in rekening kan worden gebracht;
  • FlexService kent de mogelijkheid tot accorderen van termijnen. Wat wordt geaccordeerd is het totaal van de termijnen vastgelegd in het termijnschema. De schema’s kunnen worden geaccordeerd of afgewezen, en kunnen meerdere versies kennen als het schema moet worden aangepast en ook de aanpassing weer moet worden geaccordeerd.

Vastlegging
Termijnschema’s kunnen worden vastgelegd in module Plaatsing en indien gewenst geaccordeerd in module Proces.
Een actief termijnschema staat ‘te wachten’ tot één van de termijnen zich aandoet. Module Facturatie controleert elke keer als er wordt gefactureerd of dit het geval is. Als een termijn wordt gevonden die op grond van de opgegeven facturatiedatum of facturatieweek moet worden uitgefactureerd wordt hiervoor een factuur aangemaakt. Deze zijn als de andere soorten facturen te vinden in module Facturatie en kunnen van daaruit ook worden afgedrukt.

Whitepaper beschikbaar
Voor Termijnfacturatie is een whitepaper beschikbaar over de mogelijkheden en inrichting: FS80214Dxxx – Termijnfacturatie in FlexService. Dit document kan worden opgevraagd bij Support.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek