loading
views

MassaMutatie


 


In één keer veel contracten wijzigen met MassaMutatie
FlexService biedt met MassaMutatie een extra mogelijkheid om bij (CAO-) loonsverhogingen of tariefaanpassingen alle contracten in één keer bij te werken. Geef aan welke contracten moeten worden aangepast, en welke aanpassing nodig is. MassaMutatie voert deze wijziging in één verwerking door waarna meteen weer verder kan worden gewerkt.
 
Hoe werkt het?
MassaMutatie is beschikbaar vanuit de FlexService module Proces.
 
Het uitvoeren van een MassaMutatie bestaat uit drie stappen:

1. Selecteren van te wijzigen (te muteren) contracten
Maak een selectie op de contracten in de database. Criteria zijn bijvoorbeeld bureau, administratieve eenheid, CAO/beloningsregeling, sector, fase, premiegroep, componentmodel en eigenaar. Het resultaat van de selectie wordt in het scherm getoond zodat kan worden gecontroleerd of het inderdaad de contracten zijn die moeten worden gewijzigd.

2. Opgave van de wijziging(en) en testen van de wijziging
De wijziging die moet worden doorgevoerd, kan eerst worden opgegeven. Ondersteunde wijzigingen zijn: verhoging van loon en/of tarief met een percentage, bedrag of tarieffactor. Ook is het mogelijk om aan te geven dat de lonen moeten worden verhoogd tot het minimumloon.
De wijziging kan worden getest. Hierbij wordt bij alle contracten het nieuwe loon of tarief doorgerekend. Deze gegevens worden getoond in het scherm, maar zijn nog niet verwerkt in de contracten.

3. Doorvoeren van de wijziging op de geselecteerde contracten
Bij het doorvoeren worden de contracten daadwerkelijk gewijzigd. Voor de contracten wordt een nieuwe contractversie gemaakt en de lonen en tarieven aangepast. Opgegeven kunnen worden onder meer de ingangsdatum van de wijzigingen (ingangsdatum van de nieuwe contractversie), de reden voor de mutatie en de status van de contracten nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek