loading
views

FlexTijd


 


Omzetten van gewerkte tijden naar gewerkte uren en vergoedingen
Veel CAO’s kennen regels over toeslag- en overwerkuren en vergoedingen. Over hoe gewerkte tijden moeten worden omgezet naar gewerkte uren en vergoedingen. Bijvoorbeeld na 19:00 uur worden het toeslaguren tegen 115%, of na 10 uur gewerkt gelden overuren tegen 125%. In belangrijke CAO’s als die in het transport, de beveiliging, de zorg of de horeca kunnen dit zeer uitgebreide regels zijn. Voor het juist toepassen van deze regels is doorgaans veel tijd en deskundigheid nodig.
 
Voordeel van FlexTijd
FlexTijd kan bij dit proces helpen door automatisch gewerkte tijden te kunnen omzetten naar gewerkte uren tegen de juiste percentages, en de eventueel geldende vergoeding. Voor het invoeren van de declaraties (werkbriefjes) is een uitgebreide CAO-kennis daardoor niet meer nodig. Geef op ‘de begintijd en eindtijd gewerkt’ en FlexTijd doet de rest. Er hoeft minder kennis aanwezig te zijn bij de medewerkers en er worden minder fouten gemaakt bij het toepassen van de bepalingen uit de CAO.
 
Regels éénmaal vastleggen en automatisch toepassen
In FlexTijd worden de regels uit de CAO éénmaal vastgelegd waarna bij het verwerken van declaraties automatisch de juiste regels worden toegepast.
 
Soort regels
De volgende regelsoorten kunnen worden verwerkt met FlexTijd:

 • Toeslagen voor of na een bepaald tijdstip. Voor alle dagen of voor weekdagen, weekenddagen of feestdagen;
 • Overwerk na een aantal uur gewerkt per dag of per week. Ook apart op te geven voor alle dagen of voor weekdagen, weekenddagen of feestdagen;
 • Tijdroosters per dag of feestdag;
 • Correctie op de tijden in de vorm van tijd erbij of tijd eraf;
 • Standaardcorrecties (automatisch toegepaste correctie met uren erbij of eraf afhankelijk van het aantal gewerkte uren);
 • Minimaal aantal uren per dag;
 • Gebroken dienst;
 • Begintijd plus gewerkt aantal uren;
 • Afronden van begin- en eindtijden;
 • Afwijkende regels op specifieke datums;
 • ‘Maatman uurloon’;
 • Dagoverstijgende diensten;
 • Vergoedingen afhankelijk van aantal uren gewerkt en/of gestart voor een tijdstip of geeindigd na een tijdstip;
 • Reiskosten per dag of per kilometer.

De regels kunnen worden vastgelegd niet alleen per CAO maar ook per klantrelatie of bureau. FlexTijd zoekt zelf naar de best toepasselijke regel en past deze toe op de gegevens uit de declaratie. Door het flexibel kunnen vastleggen van regels is FlexTijd geschikt voor de meest uiteenlopende CAO’s.
 
Resultaat zijn normale urendeclaraties
FlexTijd berekent op basis van de ingevoerde begin- en eindtijden de gewerkte tijdsduur en daarna met de vastgelegde regels de gewerkte uren per urensoort en eventueel geldende vergoedingen of inhoudingen. Resultaat hiervan is een normale urendeclaratie, die niet afwijkt van de andere urendeclaraties in FlexService. Deze declaraties kunnen dus gewoon met alle andere declaraties worden geaccordeerd en verwerkt (verloond en gecorrigeerd) worden. Het is eveneens mogelijk FlexTijd in te zetten voor bepaalde CAO’s of specifieke klanten en bij de overige gewoon de uren in te voeren.
 
FlexTijd en FlexImport
FlexTijd kan ook samen met FlexImport worden gebruikt. Als klanten bijvoorbeeld vanuit een tijdregistratiesysteem gewerkte tijden rechstreeks electronisch kunnen aanleveren kan een keten worden gemaakt van de administratie bij de klant tot en met de factuur aan die klant. Dit werkt veel sneller, met veel minder fouten. Het scheelt capaciteit en dus kosten.
 
Gebruik van FlexTijd
FlexTijd is een krachtige oplossing met veel functionaliteit en mogelijkheden tot kostenbesparing en verbeterde dienstverlening. Over FlexTijd en de precieze werking (hoe de regels moeten worden ingegeven en worden toegepast in allerlei situaties) is een uitgebreid document beschikbaar. Aangeraden wordt wel een FlexService consultant in te schakelen bij de introductie van FlexTijd in uw bedrijf.

Gerelateerd nieuws

 • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek