loading
views

AVV CAO Schilders 2008-2009

AVV CAO Schilders 2008-2009


26 november 2008

Download: AVV CAO Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland 2008/2009 »

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 06-11-2008, nr. 216, onder UAW Nr. 10844.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://www.overheid.nl/op/

CAO-nieuws
meer »


FlexService – home

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek