loading
views

Tijdelijk werktijdverkorting vanwege kredietcrisis

25 november 2008

Bedrijven die vanwege de kredietcrisis een acuut omzetverlies lijden, kunnen een verzoek indienen voor tijdelijke werktijdverkorting voor hun werknemers. Voor de regeling is maximaal 200 miljoen euro beschikbaar.

Dit schrijft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Daarnaast komen er zogenoemde mobiliteitscentra om mensen die met ontslag bedreigd worden tijdig aan een andere baan te helpen. Wil een bedrijf in aanmerking komen voor de werktijdverkorting, dan moet onder meer voldaan worden aan een omzetverlies van minimaal 30 procent.

Werktijdverkorting ter voorkoming van ontslagen
Minister Donner zet de werktijdverkorting in om bedrijven te ondersteunen bij het opvangen van de eerste schokgolf van de kredietcrisis, en om te voorkomen dat bedrijven overhaast werknemers ontslaan. Het doel is nadrukkelijk niet om gewone bedrijfsrisico’s op te vangen.

Tot 20.000 werknemers
De regeling zal openstaan tot 1 januari 2009 of zoveel eerder als het aantal van 20.000 werknemers (in voltijd) waarvoor werktijdverkorting is toegestaan, is bereikt. De beleidsregel voor de werktijdverkorting wordt deze week in de Staatscourant gepubliceerd.

Omzetverlies minimaal 30%
Er gelden voor aanvragen van bedrijven aanvullende voorwaarden. Zo moet het omzetverlies van een bedrijf in de twee maanden voor de aanvraag minimaal 30 procent zijn. Ook wordt de daling vergeleken met de situatie van het jaar ervoor. Het bedrijf moet verder bereid zijn werknemers in de tussentijd te scholen of bij een ander bedrijf te detacheren. Voor de regeling is maximaal 200 miljoen euro beschikbaar.

WW-uitkering in plaats van loon
De werktijdverkorting geldt in beginsel voor zes weken en kan tot maximaal 24 weken verlengd worden. Bedrijven kunnen voor de omvang van het omzetverlies werknemers naar huis sturen; bij bijvoorbeeld 35 procent omzetverlies kan voor 35 procent van de werknemers werktijdverkorting worden aangevraagd. De werknemers blijven in dienst van het bedrijf en ontvangen gewoon loon; de overheid betaalt de werkgever dan de WW-uitkering. Omdat werkgevers er naar streven de werknemers voor wie ze werktijdverkorting aanvragen in dienst te houden, zal de verlening van werktijdverkorting in het algemeen geen gevolgen hebben voor de WW-uitkering als de werknemer later alsnog ontslagen wordt.

Mobiliteitscentra ter voorkoming van ontslagen
De eerste mobiliteitscentra worden binnenkort ingericht. Dit gebeurt in regio’s waar het aantal ontslagen als gevolg van de kredietcrisis snel stijgt of bij bedrijven waar de economische terugval niet tijdelijk is. Ze zijn vooral bedoeld om ontslagen te voorkomen en werknemers die overbodig zijn met behulp van publieke en private partijen een plek in een ander bedrijf te bezorgen.

UWV – detachering en scholing
Daarnaast gaan de mobiliteitscentra werknemers detacheren en scholen die in de wtv-regeling zitten. Het UWV zet de centra op, in nauw overleg met sociale partners en lokale en regionale overheden. Het UWV krijgt hiervoor een startbudget van € 5 miljoen. Voor vragen over wtv-regeling kunnen werkgevers bellen met het klantencontactcentrum van het UWV, 088 8982008.

Gerelateerd nieuws
> Regeling werktijdverkorting gaat door

Arbeidsmarkt – werkgelegenheid
> nieuws

Sociale zekerheid – nieuws
> meer

Bron: SZW, 24 november 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek