loading
views

Re-integratie te duur en ineffectief

22 november 2008

Re-integratie levert momenteel nog te weinig op, één werkloze aan een vaste baan helpen kost 537.000 euro. Het arbeidsmarktbeleid moet daarom effectiever. Hierbij valt te denken aan eenvoudiger procedures om zonodig uitkeringen te korten.

Dat is de kern van het advies ‘Aan de slag met een doeltreffend arbeidsmarktbeleid’, uitgegeven door het Nicis College van Stedelijke Innovatie (CSI) van Nicis Institute. Het CSI adviseert steden op een aantal maatschappelijke thema’s. Momenteel zijn er zo’n 240.000 onvervulde vacatures en een miljoen werklozen

Re-integratiekosten te hoog
De grootste kritiek van het CSI is dat de kosten te hoog zijn. Gemeenten kregen vorig jaar 1,5 miljard euro voor de reïntegratie van bijstandsgerechtigden. Van de in 2007 90 duizend beëindigde re-integratietrajecten resulteerden er 21 duizend in een baan (23 procent). Gemiddelde kosten per baan: 69.000 euro.

Re-integratie niet effectief
Uitgaande van onderzoek door SEO komt prof. dr. Jouke van Dijk, hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse in Groningen, tot de aanname dat slechts 3% hiervan het gevolg is van een re-integratietraject. In dat geval zouden de kosten voor ieder naar werk geïntegreerd persoon € 537.000 bedragen.

Kennis over arbeidsmarkt vergroten
Een meer effectief beleid kan worden bewerkstelligd door in samenwerkingsverband de kennis over de werking van de arbeidsmarkt en het evalueren van de arbeidsmarktprojecten te vergroten. De middelen voor re-integratie moeten beschikbaar blijven voor verhoging van de arbeidsparticipatie door gemeenten en kunnen worden aangewend voor de bekostiging van nieuwe ideeën die direct gericht zijn op het verhogen van de participatie, aldus het advies. Het rapport verwijst daarbij naar de maatregelen die zijn voorgesteld in het advies ‘Werken naar vermogen’ van de commissie De Vries.

240.000 vacatures en een miljoen werklozen
Het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid moet volgens het CSI verbeterd worden om de ongeveer 240.000 vacatures van dit moment te kunnen vervullen. Ook is verbetering van het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid nodig vanuit het door de commissie Bakker berekende tekort van 375.000 arbeidskrachten in 2015 dat kan oplopen tot 700.000 arbeidskrachten in 2040. Op dit moment zijn er naar schatting een miljoen mensen die een baan willen hebben, maar dit niet hebben, en zijn er 1.200.000 personen die een werkgerelateerde uitkering ontvangen.

Poortwachtersbeleid moet blijven
Het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt is op een historisch laag niveau beland. Het aantal bijstandsuitkeringen daalde in de afgelopen twee jaar met 60.000 tot nog 275.000. Gemeenten zullen daarom wel door moeten gaan met het succesvolle poortwachters- en handhavingsbeleid volgens het CSI.

Gerelateerd nieuws
> RWI: re-integratie moet effectiever en transparanter

Handboek flexmarkt – Wet verbetering Poortwachter »

Flexmarkt – bibliotheek
> meer

Arbeidsmarkt – werkloosheid
> nieuws

Verzuim – nieuws

> meer

Bron: Nicis Institute, 19 november 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek