loading
views

Alleenstaande moeders met baan werken vaak meer

21 november 2008

Het aantal werkende alleenstaande moeders is relatief lager dan werkende moeders met een partner. Alleenstaande werkende moeders hebben daarentegen relatief vaker een deeltijdbaan van ten minste 28 uur of een voltijdbaan.

Dit verschil hangt samen met het hogere percentage niet-westerse allochtonen onder alleenstaande moeders. In 2007 waren er 254.000 alleenstaande moeders met ten minste één kind onder de 18 jaar. Van deze moeders had 58 procent een baan van 12 uur of meer per week. Dat is minder dan bij de moeders met een partner. Van hen had 67 procent een baan van 12 uur of meer per week.

Lagere arbeidsdeelname bij alleenstaande moeders
De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is tussen 2001 en 2007 met 7 procentpunt toegenomen. Dat is iets minder dan bij samenwonende of getrouwde moeders, bij wie de arbeidsdeelname met 10 procentpunt toenam. Het verschil in arbeidsdeelname tussen moeders met en zonder partner is dus toegenomen.

Meer voltijders onder werkende alleenstaande moeders
Het aandeel voltijders lag met 23 procent onder alleenstaande moeders wel hoger dan onder moeders met een partner (13 procent). Ook had in 2007 van de werkende alleenstaande moeders 31 procent een deeltijdbaan van 28 tot 35 uur per week, tegenover slechts 19 procent van de moeders met een partner.

Vooral veel niet-westerse alleenstaande moeders met voltijdbaan
Het verschil in arbeidsduur hangt samen met het relatief hoge aandeel niet-westerse allochtonen onder de alleenstaande moeders. Gemiddeld over de jaren 2001 tot en met 2007 was 28 procent van hen van niet-westerse herkomst, tegen 12 procent bij de moeders met een partner. Niet-westers allochtone moeders werken bovendien veel vaker dan autochtone moeders voltijds of in een deeltijdbaan van ten minste 28 uur per week. Bijna de helft van de werkende niet-westers allochtone moeders zonder partner had een voltijdbaan, tegenover een op de vijf van de autochtone alleenstaande moeders met werk.

Gerelateerd nieuws
> Arbeidsparticipatie van moeders blijft stijgen

Arbeidsmarkt – werkgelegenheid
> nieuws

Flexmarkt – cijfers en trends
> meer

Bron: CBS, 19 november 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek