loading
views

CWI: einde daling aantal werkzoekenden

21 november 2008

Het aantal bij CWI ingeschreven niet-werkende werkzoekenden (nww), ofwel werkzoekende werklozen, is in oktober 2008 gedaald met 0,2% (-900) tot 408.000. Dat is 5,4 procent van de beroepsbevolking.

Het aantal niet-werkende werkzoekenden daalde in de leeftijdsgroepen tot 27 jaar (-1,3%) en 45-65 jaar (-0,4%). In de categorie 27-45 jaar was sprake van een geringe stijging. Het aantal nww nam alleen af onder vrouwen. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).

Aantal werkzoekende werklozen – regionaal
Regionaal loopt het beeld uiteen: in de provincies Gelderland (-1,5%), Utrecht (-1,5%), Zuid-Holland (-1,0%) en Limburg (-0,2%) daalde het aantal werkzoekenden. De overige provincies lieten een lichte toename zien.

Arbeidsmarkt minder krap
De arbeidsmarkt was in oktober volgens het CWI minder krap dan in de afgelopen zes maanden. Bij middelbare technische beroepen en beveiligingsfuncties is nog steeds sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt. Voor deze beroepsgroepen is de vraag naar personeel groter dan het beschikbare aanbod.

Aantal ingediende vacatures
Bij CWI werden dit jaar tot en met oktober 255.000 vacatures ingediend, 2% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De meeste vacatures werden ingediend door de sector overige zakelijke dienstverlening. CWI verleende in de periode januari tot en met oktober 14.500 ontslagvergunningen, 15,5% minder dan in 2007. De meeste ontslagvergunningen (62,6%) werden verleend vanwege bedrijfseconomische redenen. Na een periode met een dalende trend, neemt het aantal verleende ontslagvergunningen in oktober substantieel toe.

Verschil aantal werklozen CWI en CBS
Het CWI telt aanzienlijk meer werklozen dan de 276.000 die het Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag noteerde voor de periode augustus/oktober. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat het CWI alle niet werkende werkzoekenden meerekent die bij het CWI staan ingeschreven, terwijl het CBS alleen de mensen meetelt die op korte termijn aan de slag kunnen en zelf actief op zoek zijn naar een baan.

Gerelateerd nieuws
> CBS: werkloosheid vrijwel onveranderd
> Aantal werkzoekenden historisch laag

Arbeidsmarkt – werkloosheid
> nieuws

Bron: CWI, 20 november 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek