loading
views

CBS: ruim een miljoen leidinggevenden

21 november 2008

In 2007 gaven ruim een miljoen mensen leiding aan vijf of meer personen, 14 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het percentage leidinggevenden is relatief hoog onder mannen, ouderen en voltijders.

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen. Van de mensen die werken gaven vorig jaar 280.000 vrouwen leiding en 768.000 mannen. Dat is bijna één op de tien vrouwen tegenover bijna één op de vijf mannen. Deze verhouding is sinds 2001 niet veranderd. Vrouwen geven zowel aan kleine als aan grote groepen medewerkers minder vaak leiding. Het verschil in leiding geven tussen mannen en vrouwen hangt voor een belangrijk deel samen met de arbeidsduur.

Percentage leidinggevenden mannen is groter onder ouderen
Dat mannen vaker leiding geven dan vrouwen geldt voor alle leeftijdsgroepen. Het patroon wordt duidelijker met de leeftijd. Blijft het aandeel vrouwen dat leiding geeft vanaf een jaar of dertig op ongeveer 10 procent steken, het aandeel leidinggevenden onder mannen is juist groter onder ouderen. Bij mannen loopt dit aandeel op van ongeveer 13 procent onder 25–29-jarigen tot bijna 25 procent onder 50–54-jarigen.

Voltijders vaker leidinggevend
Het verschil in leiding geven tussen mannen en vrouwen hangt voor een belangrijk deel samen met de arbeidsduur. Vrouwen werken relatief vaak in deeltijdbanen, waar leidinggeven naar verhouding weinig voorkomt. Wanneer rekening gehouden wordt met de omvang van de baan, is er minder verschil tussen mannen en vrouwen. In banen tot vier dagen per week is er zelfs nauwelijks verschil. In voltijdbanen ligt bij vrouwen het aandeel leidinggevenden echter wel aanzienlijk lager dan bij mannen.

Gerelateerd nieuws
> Mannen en vrouwen even goede managers

Flexmarkt – cijfers en trends
> meer

Bron: CBS, 19 november 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek