loading
views

Nieuwsbrief Loonheffingen 2009 beschikbaar

20 november 2008

De nieuwsbrief loonheffingen 2009 bevat informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2009 voor de inhouding en de afdracht van de loonheffingen.

In deze nieuwsbrief wordt verwezen naar het Handboek Loonheffingen 2008 en de Mededeling Loonheffingen van januari 2008 tot en met de Mededeling Loonheffingen van september 2008. Vanaf eind januari 2009 wordt het handboek voor 2009 verstuurd. De informatie uit de nieuwsbrief wordt daarin verwerkt.

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over een tal van onderwerpen, waaronder:

  • vergoedingen voor uitgaven voor ziekte, invaliditeit en bevalling
  • excessieve vertrekvergoedingen extra belast bij de werkgever
  • extra bijtellingspercentage van 20% voor privégebruik auto
  • loon-over-systematiek nog een jaar verlengd
  • eerstedagsmelding alleen nog bij fraude en illegale werknemers
  • uitvragen jaarloongegevens blijft mogelijk
  • gedifferentieerde WGA-premie verhalen op nettoloon werknemer
  • premievrijstelling en premiekorting voor oudere werknemers
  • loonkostensubsidie van UWV

Nieuwe regels
Bij de samenstelling van de nieuwsbrief was de besluitvorming over een aantal nieuwe regels nog niet afgerond. Vooruitlopend daarop is de informatie hierover toch al opgenomen. Als deze regelingen nog wijzigen, kunt u dat lezen op www.belastingdienst.nl. De informatie over gewijzigde regelingen neemt de Belastingdienst ook op in de Mededeling Loonheffingen van december 2008 of januari 2009.

Bron: Belastingdienst, november 2008

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek