loading
views

WGA-lasten moeten op bruto loon worden ingehouden

19 november 2008

Dat vindt de Stichting van de Arbeid, die de Tweede Kamer verzoekt om de codificatie fiscale behandeling WGA-lasten en enkele andere wetten niet te aanvaarden. De stichting wil hiermee dubbele belastingheffing voorkomen.

Het gaat om een onderdeel van het wetsontwerp ‘Overige fiscale maatregelen 2009’, dat door de staatssecretaris van Financiën Jan Kees de Jager is voorgesteld. Dit onderdeel van het wetsvoorstel beoogt zeker te stellen dat wanneer werkgevers gebruik maken van hun wettelijke bevoegdheid om WGA-premie of WGA-lasten te verhalen op het loon van hun werknemers, dit geschiedt door inhouding op het netto loon.

Dubbele belastingheffing bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
De Stichting van de Arbeid meent dat ter voorkoming van dubbele belastingheffing inhouding zal moeten plaatsvinden van het bruto loon. De Stichting vindt namelijk dat de omkeerregel van toepassing dient te zijn. Het gaat om een bijdrage van de werknemer in een premie voor de verzekering van het risico van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, terwijl de desbetreffende WGA-uitkering belast is.

WGA-lasten moeten op bruto loon worden ingehouden
Volgens de rechtbanken van Haarlem en Breda moeten verhaalde WGA-lasten op het bruto loon worden ingehouden. De Belastingdienst is tegen deze uitspraken in beroep gegaan, wat enkele jaren zou kunnen duren, maar het kabinet wil deze duidelijkheid al vanaf 2009 zeker stellen en heeft om die reden de codificatie voorgesteld. In de Memorie van Toelichting wordt volgens de StvdA ten onrechte gesuggereerd dat de inhouding op het netto loon conform afspraken zou zijn die destijds met de Stichting van de Arbeid zijn gemaakt. Ook om die reden heeft de stichting zich nu tot de Tweede Kamer gewend.

Loonbelasting en premieheffing – nieuws

> meer

Bron: Stichting van de Arbeid, 18 november 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek