loading
views

RWI: re-integratie moet effectiever en transparanter

19 november 2008

Er is vrijwel geen gedegen informatie over de landelijke prestaties en resultaten van het re-integratiebeleid. De scheiding tussen regie en uitvoering is verdwenen.

Door de hybride structuur is het zicht op de effectiviteit en efficiëntie, en de bijdrage van de verschillende partijen daaraan, diffuus geworden. Dit zijn enkele conclusies van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in de Re-integratiemarktanalyse 2008 van de RWI.

Wet SUWI: re-integratiediensten door private bedrijven
Uitkeringsgerechtigden en werklozen die niet op eigen kracht de route naar de arbeidsmarkt weten te vinden, kunnen rekenen op ondersteuning bij het vinden van regulier werk. Het gaat om mensen in de WW, bijstand, arbeidsongeschiktheidsregelingen, maar ook om mensen zonder uitkering met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (ook wel nuggers genoemd). In de wet SUWI (2002) is geregeld dat de levering van re-integratiediensten in principe plaatsvindt door private bedrijven.

Scheiding tussen regie en uitvoering is verdwenen
De re-integratiemarkt heeft zich van een markt met een sterke scheiding tussen publiek opdrachtgeverschap en privaat opdrachtnemerschap, naar een hybride stelsel ontwikkeld, waar de scheiding tussen regie en uitvoering is verdwenen. Daarbij is de afgelopen jaren duidelijk geïnvesteerd om bij re-integratietrajecten meer rekening te houden met de vraagzijde van de arbeidsmarkt. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de wijze waarop deze ontwikkeling verloopt heeft bijgedragen aan meer maatwerk en meer oog voor de kwaliteit van dienstverlening, zo stelt het rapport.

Re-integratie structuur niet transparant
Maar door de hybride structuur is het zicht op de effectiviteit en efficiëntie en de bijdrage van de verschillende partijen daaraan diffuus geworden. Daarnaast zijn er groepen waarvan de re-integratie volledig privaat verloopt. Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt, zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Zij hebben de vrijheid de re-integratie naar eigen inzicht in te vullen en kunnen daarbij professionals (als arbodienst en/of re-integratiebedrijf) inschakelen.

De Re-integratiemarktanalyse
De Re-integratiemarktanalyse wordt als onderdeel van de expertisefunctie van de RWI periodiek (tweejaarlijks) uitgebracht. Hierin worden ontwikkelingen op de re-integratiemarkt geschetst en wordt getracht deze ontwikkelingen te wegen op doelmatigheid en doeltreffendheid. Ook worden suggesties voor verbetering en beleidsaanbevelingen gedaan.

Flexmarkt handboek: Wet SUWI »

Gerelateerd nieuws
> Re-integratiemarkt in krimpfase

Flexmarkt – bibliotheek

> Re-integratiemarktanalyse RWI 2008

Verzuim – nieuws
> meer

Bron: RWI, 13 november 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek