loading
views

Kabinet onderzoekt flexibeler werktijden en verlofregelingen

19 november 2008

Wanneer werk en zorg beter met elkaar zijn te combineren, gaan meer mensen aan het werk. Vanuit deze gedachte bekijkt het kabinet of het mogelijk is om werktijden en verlofregelingen te flexibiliseren.

Het kabinet gaat daarover spreken met de Tweede Kamer, sociale partners en andere belangorganisaties. Uitkomst van de gesprekken moet een stelsel zijn waarbij werktijd, werkplek, verlof en schooltijden het werknemers mogelijk maken werk en privé optimaal te combineren. Dit staat in de Beleidsverkenning modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden die minister Donner van SZW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De minister had de beleidsverkenning toegezegd bij de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel voor uitbreiding van het vaderschapsverlof.

Flexibele werktijden, geen uitbreiding verlofregelingen
Uit onderzoeken blijkt dat vooral vrouwen meer zouden willen werken als zij hun werktijden beter af kunnen stemmen op hun privéleven. Flexibele werktijden zouden werknemers meer mogelijkheden kunnen geven om hun zorgtaken te doen. Het kabinet werpt de vraag op of flexibilisering van werktijd, werkplek en verlofregelingen hieraan een bijdrage kan leveren. Ze wil met de organisaties bespreken of sociale partners hierover afspraken kunnen maken. Het kabinet is niet van plan de verlofregelingen verder uit te breiden.

Bron: SZW, 19 november 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek