loading
views

Brussel: open arbeidsmarkt voor Bulgaarse en Roemeense werknemers

19 november 2008

Voor Bulgaarse en Roemeense werknemers blijft de arbeidsmarkt in ‘oude’ EU-landen, waaronder Nederland, deels gesloten. De verwachte massale instroom na de uitbreiding van de EU in 2004 en 2007 is echter uitgebleven.

Het aantal werknemers dat naar de 15 ‘oude’ EU-landen is gemigreerd is slechts gegroeid van 0,3 naar 0,5 procent aan het eind van 2007. Dit concludeert de Europese Commissie in een rapport dat onlangs is gepubliceerd. De meeste ‘nieuwe’ EU-werknemers trokken naar Ierland en Groot-Brittannië. Bulgaarse en Roemeense werknemers migreerden vooral naar Italië en Spanje.

Nieuwe EU-werknemers vrijwel geen impact
Daarnaast blijkt uit het rapport dat er geen serieuze verstoring op de arbeidsmarkt heeft plaats gevonden. Werknemers uit de relatief nieuwe EU-landen hebben bijgedragen aan de economische groei door daar in te springen waar werknemers het meest nodig waren. Verder is er vrijwel geen impact op de lonen en werkloosheidniveaus.

Recht op bewegingsvrijheid
Brussel wil EU-staten aanmoedigen om de restricties van de mobiliteit van de werknemers zo snel mogelijk op te heffen. “Bewegingsvrijheid is een recht van elke EU-werknemer en is een van de vier fundamentele vrijheidsrechten van de Europese Unie”, aldus de Europese Commissie. Brussel meent dat het opheffen van de beperkingen de negatieve gevolgen van de huidige economie en de daarmee samenhangende kosten positief beïnvloedt.

Restricties voor Bulgaarse en Roemeense werknemers
Bijna alle EU-staten, op Zweden en Finland na, hebben ten aanzien van Bulgaarse en Roemeense werknemers echter nog steeds restricties. Op 31 december 2008 moeten de staten de Commissie laten weten of zij die beperkingen in stand willen houden.

Beperking voor Bulgaarse en Roemeense werknemers in Nederland
Naar verwachting zal Nederland vooralsnog de grenzen niet verder open stellen. Minister Donner van Sociale Zaken wil naar verluid Bulgaarse en Roemeense werknemers zonder tewerkstellingsvergunning voorlopig nog niet toelaten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voordat de grenzen opengaan voor Roemenen en Bulgaren moeten de omstandigheden van Polen in Nederland verbeteren. Ook PvdA-fractieleider Mariëtte Hamer meldt dat haar partij geen open grenzen voor Roemeense en Bulgaarse werknemers wenst. De komst van de Oost-Europeanen zou het vertrouwen van Nederlanders in de EU hebben aangetast.

Bron: euobserver.com, 18 november 2008

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek