loading
views

Niet baan- maar werkzekerheid centraal

18 november 2008

De klassieke vaste baan voor het leven is minder vanzelfsprekend dan vroeger. Niet baanzekerheid maar werkzekerheid staat nu centraal. Hierbij hebben werkgevers- en werknemersorganisaties een wezenlijke rol en verantwoordelijkheid.

Dit staat in de beleidsdoorlichting Arbeidsverhoudingen die minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer stuurt. De overheid wil goede arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers bevorderen en biedt daarvoor waar nodig de (wettelijke) kaders.

Alert op toenemende dynamiek arbeidsmarkt
Deze kaders voor goede arbeidsverhoudingen lijken goed te functioneren, aldus het ministerie van SZW. Dat geldt zowel voor het faciliteren en stimuleren van moderne arbeidsrelaties als voor de rechtsbescherming van werknemers. Wel is het nodig alert te zijn op economische ontwikkelingen, de toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt en de gevolgen van globalisering.

Lonen en sociale zekerheid
SZW wil door centraal overleg tussen kabinet en sociale partners het vermogen van de economie om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden bevorderen. Sinds 2002 hebben kabinet en sociale partners zes akkoorden gesloten, met betrekking tot lonen en over ingrijpende veranderingen in de sociale zekerheid.

Niet baanzekerheid maar werkzekerheid centraal
Het kabinet constateert in de beleidsdoorlichting dat een aantal recente ontwikkelingen van invloed kan zijn op het stelsel van arbeidsverhoudingen. Niet baanzekerheid maar werkzekerheid komt centraal te staan. De overheid heeft daarin een stimulerende en faciliterende rol, maar die is wel beperkt. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben een wezenlijke rol en verantwoordelijkheid op het terrein van de arbeidsverhoudingen.

Gerelateerd nieuws
> Werkzekerheid door nieuw personeelsbeleid
> Effecten markt op arbeidsvoorwaarden

Flexmarkt – bibliotheek
> beleidsdoorlichting Arbeidsverhoudingen SZW

Arbeidsmarkt – werkgelegenheid
> nieuws

Sociale zekerheid – nieuws
> meer

Bron: SZW, 17 november 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek