loading
views

Internationale arbeidsmarkt bedreigt lager opgeleide werknemers

18 november 2008

De internationalisering van de arbeidsmarkt biedt met name kansen voor hoger opgeleiden, voor laag opgeleiden en werkzoekenden is de internationalisering een bedreiging.

Dat blijkt uit de resultaten van de Arbeidsmarktenquête 2008, gehouden in het kader van het Najaarscongres van de RWI op 30 oktober 2008.

Investeringen in kennis en competenties
Onder andere door de toenemende mate van offshoring van laag gekwalificeerde arbeid, vormt de internationalisering voor laag opgeleiden en werkzoekenden een bedreiging. Tijdige investeringen in kennis en competenties van deze groep kan echter leiden tot een verbetering van hun positie.

Arbeidsmarkt, mobiliteit en internationalisering
De enquête richt zich op het verkrijgen van inzicht in de meningen en verwachtingen van arbeidsmarktprofessionals over de arbeidsmarkt in de periode tot 2010. Ook is de Nederlandse bevolking gevraagd naar haar meningen en verwachtingen. De enquête bevat vier thema’s: algemene verwachtingen ten aanzien van de arbeidsmarkt, specifieke onderwerpen gerelateerd aan de arbeidsmarkt, mobiliteit en internationalisering.

Flexmarkt – bibliotheek

> Arbeidsmarktenquête 2008

Arbeidsmarkt – werkgelegenheid
> nieuws

Bron: RWI, oktober 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek