loading
views

Donner overweegt ruimere regeling werktijdverkorting

17 november 2008

Minister Donner onderzoekt of de regeling voor werktijdverkorting op korte termijn bruikbaar is te maken voor bedrijven die tijdelijk worden getroffen door vraaguitval als gevolg van de kredietcrisis.

Om dreigende werkloosheid te voorkomen wordt vaart gemaakt met het oprichten van regionale mobiliteitscentra om mensen van werk naar werk te helpen. Dat kondigde minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid woensdag 12 november ’08 aan tijdens een bijeenkomst van FME in Nijkerk.

Huidige regeling werktijdverkorting
Er is een regeling voor werktijdverkorting. Uitgangspunt is dat werkgevers niet eenzijdig de werktijd van werknemers kunnen verminderen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan evenwel in geval van vermindering van bedrijvigheid door calamiteiten een tijdelijke ontheffing van dat verbod verlenen – voor zes weken, met de mogelijkheid van maximaal drie maal verlenging. Werknemers kunnen in die tijd een beroep doen op de WW. Het is een instrument dat is bedoeld in situaties zoals de vuurwerkramp of de dreigende overstroming in de Betuwe.

Kredietcrisis – arbeidsmarkt
De kredietcrisis is niet een kwestie van even een moeilijke tijd doorkomen en dan weer doorgaan waar we gebleven waren, aldus de minister. “Daarom bezie ik de mogelijkheden om het instrument ook bruikbaar te maken in een situatie waarin bedrijven die door een abrupte uitval van opdrachten in een situatie worden gebracht waarin ze onmiddellijk personeel zouden moeten gaan afstoten, dat ze mogelijk enkele weken later weer zouden moeten aantrekken als blijkt dat de orders dan weer wel op gang komen.”

Gerelateerd nieuws
> Crisisberaad over werktijdverkorting
> FNV-crisisplan: versterk positie werknemer

Arbeidsmarkt – werkgelegenheid
> nieuws

Bron: SZW, 12 november 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek