loading
views

Omzetbelasting, Tarieven

« Wet- en regelgeving « Belastingwetten « Wet OB Omzetbelasting, Tarieven

   


Hoog tarief, laag tarief
Op de meeste producten, die niet echt nodig zijn om te leven, wordt in Nederland het hoge BTW tarief geheven. Tot 1 januari 2009 is dit nog 19%, daarna geldt een tarief van 20%. Op minder luxe producten (bijvoorbeeld levensmiddelen) wordt in Nederland het lage tarief geheven, 6% BTW. Ook op de meeste diensten wordt het hoge BTW tarief geheven. Voor sommige producten en diensten geldt een (gedeeltelijke of gehele) vrijstelling. Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid van een nultarief.
 
Nultarief

Het nultarief en de vrijstelling zijn niet hetzelfde. Bij prestaties die belastbaar zijn tegen het nultarief heeft de ondernemer recht op aftrek van de in rekening gebrachte voorbelasting, terwijl de vrijgestelde ondernemer deze aftrek ontbeert. In plaats van het nultarief is het dan ook beter te spreken over de vrijstelling met recht op vooraftrek.
 


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek