loading
views

Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004

Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004
De Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 is  onder andere een nadere uitwerking van artikel 34 en 35 Wet Invorderingwet 1990 en geeft nadere regels omtrent de vrijwaring van de inleners- en ketenaansprakelijkheid.


Indekken Inlenersaansprakelijkheid
Een inlener kan zich tegen de inlenersaansprakelijkheid indekken door:

 • de afdrachten te storten op een zogenaamde g-rekening.
 • gebruik te maken van een bureau dat is aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid (SNA).

G-rekening
Op grond van Artikel 34 lid 3 Iw 1990 wordt de aansprakelijkheid verminderd met het bedrag dat ten behoeve van het voldoen van belastingen en sociale premies door de inlener is gestort op een G-rekening. Nadere regels hieromtrent zijn te vinden in de Uitvoeringsregeling inlener-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2014 en houden onder andere in dat:

 • de belastingdienst op schriftelijk verzoek medewerking verleent aan de totstandkoming van een G-rekening;
 • De bank de G-rekeningovereenkomst bewaard en de belastingdienst rapporteert over de stortingen op deze rekening;
  Een vrijwarende betaling kan worden gedaan als aan de gestelde factuurvereisten en administratie eisen van de inlener is voldaan;
 • Deblokkering van het saldo van de G-rekening is mogelijk voor het bedrag dat uitgaat boven het verschuldigde bedrag aan belastingen en sociale premies;

Stichting Normering Arbeid
Sinds 1 juli 2012 is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden vrijwaring te krijgen van de inlenersaansprakelijkheid als de uitzendonderneming gecertificeerd is. Met de vrijwaring kan een inlener niet meer aansprakelijk worden gesteld als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • het uitzendbureau moet in het bezit zijn van het SNA-keurmerk;
 • de inlener moet 25% van de factuur op de G-rekening van het uitzendbureau storten;
 • uit de administratie van de inlener kunnen de gegevens met betrekking tot de overeenkomst, de omvang van de aansprakelijkheid en de betalingen direct worden teruggevonden;
 • de inlener moet de identiteit van de werknemer kunnen aantonen en, indien van toepassing, kunnen aantonen dat de werknemer over een geldige verblijfs- of tewerkstellingvergunning beschikt.

 

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek