loading
views

Studenten- en scholierenregeling | Artikel 6.3 URLB 2011

Studenten- en scholierenregeling | Artikel 6.3 URLB 2011
Voor studenten en scholieren die naast hun opleiding bijverdienste hebben bestaat er een speciale regeling: De studenten- of scholierenregeling. De regeling moet voorkomen dat er te veel loonheffing wordt ingehouden voor deze groep werknemers.

Download wettekst Artikel 6.3 URLB 2011


Loontijdvak van een kalenderkwartaal
Het bureau mag voor deze groep uitgaan van een loontijdvak van een kalenderkwartaal. Omdat dan rekening gehouden kan worden met een hogere loonheffingskorting, hoeft daardoor in veel gevallen geen loonheffing te worden ingehouden.

Alleen geldig voor loonbelasting en premie volksverzekeringen
De studenten- en scholierenregeling is alleen geldig voor de loonbelasting en premie volksverzekeringen. De student is gewoon verzekerd voor de werknemersverzekeringen, hiervoor geld dat bij de berekening van de premie moet worden uitgegaan van een kwartaal en het kwartaalmaximum..

Opgaaf gegevens voor de loonheffingen
De regeling mag alleen worden toegepast als het bureau beschikt over een verklaring waarin de student of scholier aangeeft dat hij voor deze regeling in aanmerking wil komen: de opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling) »

Dit document komt in de plaats van de meestal gebruikte opgaaf gegevens voor de loonheffing, die meestal loonbelastingverklaring wordt genoemd.

Voor wie
De studenten- en scholierenregeling geldt voor:

  • scholieren voor wie bij het begin van het kalenderkwartaal recht bestaat op kinderbijslag op grond van de Algemene kinderbijslagwet;
  • studenten en scholieren die bij het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op een (voorwaardelijke) gift of prestatiebeurs op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
  • studenten en scholieren die bij het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op een tegemoetkoming in de studiekosten op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;
  • buitenlandse studenten en scholieren uit een ander land van de Europese Unie, en uit IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein die beschikken over een International Student Identity Card (ISIC)

Einde regeling
De regeling kan niet tussentijds, gedurende het kwartaal, worden beëindigd maar alleen met ingang van het eerstvolgende kalenderkwartaal. Daarvoor moet wederom de opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling) worden ingevuld, maar nu voorzien van de einddatum i.p.v. de ingangsdatum. Blijft de werknemer vervolgens wel in dienst, dan moet er een ‘gewone’ loonbelastingverklaring worden ingevuld.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek