loading
views

Afdrachtvermindering zeevaart | Artikel 17 e.v. WVA

Afdrachtvermindering zeevaart
Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelastingen en premie voor de volksverzekering (WVA) kan een afdrachtvermindering worden verkregen voor zeevarenden waardoor minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing hoeft te worden voldaan.


Download wettekst Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen


Doel
De regeling is bedoeld om via een loonkostenverlaging Nederlandse reders in staat te stellen te concurreren op wereldwijde scheepvaartmarkt. Daarnaast versterkt de regeling de arbeidsmarktpositie van de zeevarende en houdt het een sterk maritiem cluster in stand door de zeevarende die doorstromen naar functies aan wal.

Voor wie
Werkgevers mogen de afdrachtvermindering zeevaart toepassen op het loon aan zeevarenden die werken op een schip dat onder Nederlandse vlag vaart en dat grotendeels op zee wordt geëxploiteerd in het internationale verkeer en bij sleep-, hulpverlenings- en baggerwerkzaamheden. Verder moet op het schip de Wet zeevarenden van toepassing zijn en moet het schip voorzien zijn van een zeebrief. Meer op de website van de Belastingdienst.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek