loading
views

Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte 2003 | WVLZ 2003

Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte 2003 | WVLZ 2003
Met de Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte 2003 | WVLZ 2003 wordt de oorspronkelijke termijn van 52 weken die werd genoemd in de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte | WULBZ verlengd tot 104 weken.Versterking van prikkels
Op 1 januari 2004 trad de Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte | WVLZ 2003 in werking. Deze wet is een verzameling wijzigingen op onderdelen van onder andere het Burgerlijk Wetboek en de Ziektewet.

Het aantal personen dat de WAO instroomde was destijds ondanks eerdere maatregelen nog steeds hoog wat er op duidde dat in het tot dan toe gehanteerde stelsel de prikkels tekortschoten. De WLVZ 2003 wet dient ter versterking van de verantwoordelijkheden van de werkgever en werknemer voor de aanpak van het ziekteverzuim, door versterking van de financiële prikkels voor werkgever en werknemer, in samenhang met het versterken van de instrumenten.

Wijzigingen
Belangrijke wijzigingen met de komst van de WLVZ 2003 waren:

  • de loondoorbetalingsverplichting is verlengd van 52 naar 104 weken; ook de maximale uitkeringsperiode van de Ziektewet en de wachttijd voor de WIA is 104 weken;
  • in het tweede ziektejaar wordt de loondoorbetalingsverplichting beperkt tot 70% van het laatst verdiende loon;
  • de verplichting om minimaal het minimumloon te betalen vervalt in het tweede ziektejaar; Bij  betaling onder het minimumloon kan eventueel aanspraak worden gemaakt op een toeslag ingevolge de Toeslagenwet;
  • de Wet verbetering poortwachter is ook in het tweede ziektejaar van toepassing.

 

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek