loading
views

Wet Verbetering Poortwachter | WVP

Wet Verbetering Poortwachter | WVP
In de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is geregeld wat werknemers en werkgevers moeten doen om te bevorderen dat langdurig zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan de slag gaan.Re-integratieverplichting
Op grond van de WVP is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van zijn zieke werknemers voor de gehele duur van het dienstverband. De werkgever moet de werknemer proberen te re-integreren, eerst binnen het eigen bedrijf (eerste spoor) en als dat niet lukt bij andere bedrijven (tweede spoor). Er gelden tijdens het eerste en tweede ziektejaar verschillende verplichtingen voor zowel werkgever als werknemer.

UWV
Zodra de dienstbetrekking eindigt neemt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de re-integratieverplichting over. Dit geldt dus direct bij ziekmelding door de werknemer met een overeenkomst met uitzendbeding. Overigens heeft het bureau als gevolg van het arboconvenant wel degelijk verantwoordelijkheid om terugkeer naar de arbeidsmarkt te bevorderen. Bij werknemers met een contract zonder uitzendbeding die bij einde van de overeenkomst nog ziek is, neemt het UWV de re-integratie na afloop van het dienstverband over. Tot die tijd is het bureau verantwoordelijk voor de verplichtingen.

Als een uitzendbureau eigenrisicodrager is voor de Ziektewet, moet hij de volledige WVP uit blijven voeren, ook al is de werknemer formeel dus niet meer in dienst.

Poortwachtertoets
De claimbeoordeling in het kader van de WIA start met een beoordeling van de re-integratieactiviteiten, de zogenoemde poortwachtertoets. Deze toets heeft betrekking op de vraag of de werkgever en de werknemer in de ziekteperiode het juiste hebben gedaan om de werknemer weer zo snel mogelijk aan de slag te krijgen. Onvoldoende re-integratie inspanningen van de werkgever leiden er toe dat de aanvraag kan worden afgewezen en dat de werkgever het loon van de zieke werknemer langer moet doorbetalen. Ook werknemers kunnen gesanctioneerd worden bij onvoldoende re-integratie inspanningen.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek