loading
views

Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht Bij Ziekte | WULBZ

Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht Bij Ziekte | WULBZ
De Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting Bij Ziekte , of WULBZ verplichtte met ingang van 1 maart 1996 de werkgever om bij ziekte van een werknemer gedurende maximaal 52 weken 70% van het loon te betalen.

De termijn van 52 weken die oorspronkelijk in de WULBZ stond is krachtens de Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte | WVLZ  met ingang van 1 januari 2004 verlengd tot 104 weken. hierdoor wordt verder steeds over deze termijn van 104 weken gesproken.Vergoeding loondoorbetaling
Voor zwangeren, voor mensen die een orgaan doneren en ex-WAO-ers kan de werkgever zijn loondoorbetaling bij de bedrijfsvereniging vergoed krijgen.

De Ziektewet (ZW)
De Ziektewet (ZW) blijft van kracht voor mensen die op het moment van ziekte geen werkgever hebben (b.v. na afloop contract, uitzendkrachten, bij faillissement).

Hoofdlijnen

  • De werkgever moet zélf 70% van het loon (in ieder geval minstens het minimumloon) gedurende 104 weken van de ziekte doorbetalen.
  • De werkgever kan de loondoorbetaling bij zwangerschap, orgaandonatie en voor zieke ex-AAW/WAO-ers voor 100% declareren bij het UWV.
  • De ZW blijft van kracht voor mensen die op het moment van ziekte geen werkgever hebben (b.v. oproepkrachten, uitzendkrachten, tijdelijke contracten).
  • De werkgever mag geen bijdrage van werknemers vragen voor verzekering van zijn risico.
  • In geval van meningsverschil over ziek en niet ziek, moet de werknemer een second opinion bij het UWV of een andere arts aanvragen. Alleen met een second opinion is een beroep op de rechter mogelijk.
  • De werkgever moet uiterlijk 42 weken na begin van de ziekte een melding doen van deze ziekte bij het UWV. Tegelijkertijd moet de werkgever een reïntegratieplan overleggen.
  • De WULBZ maakt het mogelijk:
  • maximaal twee wachtdagen af te spreken;
  • controle-voorschriften te stellen.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek