loading
views

Werklozen moeten sneller aan de slag

12 november 2008

Mensen die langer dan een jaar in de WW zitten, moeten in de toekomst een baan op ieder niveau aanvaarden, ook als het loon lager is dan de uitkering. Dit loon wordt aangevuld met de WW-uitkering.

Hun nieuwe loon wordt met de uitkering verrekend op zodanige wijze dat werken loont. De WW-uitkering vult het nieuwe loon maximaal ruim twee jaar aan. Deze aanpassing van de regels werklozen stimuleren om actiever op zoek te gaan naar werk. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat bij de Tweede Kamer is ingediend.

Actievere rol UWV
Het UWV gaat een actievere rol spelen in het bemiddelen naar werk aan mensen die zelf geen baan kunnen vinden. Het UWV kan in overleg met de betrokken werkgevers beschikbare banen aanbieden aan langdurig werklozen. De werkgever neemt uiteindelijk het besluit om de werkloze aan te nemen.

Richtlijn passende arbeid aangepast
Vooruitlopend hierop heeft het kabinet de richtlijn passende arbeid al aangepast. Voor mensen die na 1 juli 2008 werkloos zijn geworden, is na een jaar alle arbeid passend. Indien zij een werkaanbod weigeren omdat het onder hun niveau ligt of het lager beloond wordt dan hun vorige baan, heeft dit gevolgen voor de WW-uitkering. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels op 1 juli 2009 ingaan. Per jaar zullen naar schatting 5000 mensen via het UWV een werkaanbod krijgen.

Gerelateerd nieuws
> Na 1 jaar is al het werk passend

UWV – nieuws
> meer

Sociale zekerheid – nieuws
> meer

Bron: SZW, 10 november 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek