loading
views

Meeste vrouwen kiezen bewust voor deeltijdwerk

11 november 2008

De meeste in deeltijd werkende vrouwen kiezen hiervoor vanwege de balans tussen privé en werk. Vrouwen, parttimers én fulltimers, willen 5 uur per week meer werken als bijvoorbeeld de flexibiliteit toeneemt.

Dat blijkt uit het rapport ‘Verdeelde tijd’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De overheid zou echter graag zien dat met name vrouwen in kleine deeltijdbanen meer uren zouden gaan werken. Dit rapport wil aantonen waarom vrouwen zo vaak in deeltijd werken, en wat hen zou kunnen bewegen meer uren te gaan werken.

Vrouwen willen 5 uur extra werken
De meeste in deeltijd werkende vrouwen willen niet voltijds werken, maar veel van hen zouden onder bepaalde voorwaarden 5 uur per week meer willen werken dan ze nu doen. Flexibiliteit in de verdeling van uren en de plaats waar gewerkt moet worden is daarbij cruciaal, maar ook de inhoud van het werk en substantiële financiële vooruitgang zijn belangrijk. Dit geldt ook voor vrouwen die fulltime werken.

Enkele conclusies uit de SCP-publicatie

  • Twee op de vijf jonge vrouwen die (nog) geen kinderen hebben werkt minder dan 35 uur per week.
  • Eén op de drie vrouwen heeft het gevoel te moeten werken omdat hun inkomen niet gemist kan worden.
  • Dat vrouwen in deeltijd werken wordt geaccepteerd door alle betrokkenen: de vrouwen zelf, hun partners, familie en vrienden en hun werkgevers.
  • Twee op de drie vrouwen met een zeer kleine deeltijdbaan (1-11 uur) en bijna de helft van de vrouwen met een kleine deeltijdbaan (12-19 uur) willen meer uren werken.
  • Een kwart van de vrouwen met een grote deeltijdbaan (28-34 uur) en de helft van de vrouwen met een volledige baan zou juist wat minder uren willen werken.
  • Het aandeel werknemers dat de eigen werktijden (binnen grenzen) zelf kan bepalen is in 2005 even hoog als in 1995.
  • Eén op de zes jonge, in deeltijd werkende vrouwen kunnen niet in voltijd werken, terwijl ze dat wel zouden willen.

Flexibiliteit werktijden in 2005 even hoog als in 1995
Werkgevers komen vrouwen in de praktijk nog weinig tegemoet als het gaat om de behoefte om meer zeggenschap te hebben over hun werktijden. Er wordt wel veel gesproken over meer bij de wensen van werknemers aansluitende organisatie van arbeid (op schooltijden afgestemde contracten, thuiswerken, eigen rooster opstellen, levensfasebewust personeelsbeleid), maar de enkele bedrijven die deze nieuwe concepten hebben omarmd, blijken meestal nog in het experimenteerstadium. Het aandeel werknemers dat de eigen werktijden (binnen grenzen) zelf kan bepalen is in 2005 even hoog als in 1995.

7% tot 16% zou liever voltijds werken
Slechts 7% van de in deeltijdwerkende vrouwen werkt onvrijwillig minder dan 35 uur per week. Dit aandeel is bij de jonge deeltijdwerkende vrouwen een stuk hoger: 16% van hen kan tot hun spijt geen volledige baan krijgen. Soms omdat er niet meer werk is of geld om de vrouw voor meer uren aan te stellen. Maar ook omdat de functie waarin zij werken, vanwege de behoefte van de werkgever aan flexibiliteit, of de veronderstelde zwaarte van het werk, uitsluitend in deeltijd wordt aangeboden.

Deeltijd in Nederland makkelijker te realiseren
Inmiddels heeft driekwart van de werkende vrouwen in Nederland een deeltijdbaan, veel meer dan in andere landen. Dat er in Nederland veel meer vrouwen in deeltijd werken ligt volgens de onderzoekers niet aan een gunstiger arbeidsmarktperspectief voor deeltijders in ons land. Het komt waarschijnlijk doordat de wens om in deeltijd te werken hier makkelijker gerealiseerd kan worden.

Gerelateerd nieuws
> Aantal deeltijders groeit harder dan aantal voltijders
> Begroting 2009 SZW: maximaal meedoen
> Flexibele werkgever wint strijd om personeel

Flexmarkt – Bibliotheek
> Rapport SCP: Verdeelde tijd

HRM – nieuws
> meer nieuws

Arbeidsmarkt – werkgelegenheid
> nieuws

Bron: SCP, 11 november 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek