loading
views

Situatief arbeidsongeschikte werknemer moet passend werk aanvaarden

November 2008

Wil een situatief arbeidsongeschikte werknemer zijn recht op loon behouden, dan zal hij de nodige inspanningen moeten verrichten om weer terug aan het werk te kunnen. Daarbij hoort ook het aanvaarden van passend werk. Zo oordeelde de kantonrechter Groningen op 11 september 2008.

Functiegeschiktheidsonderzoek
De werknemer is sinds 1977 in dienst bij de werkgever. Zijn laatste functie was productieleider. In januari 2008 heeft de werknemer zich ziek gemeld vanwege een conflict met een ondergeschikte. De bedrijfsarts constateert dat er een relatie bestaat tussen de klachten van de werknemer en het werk en verklaart in februari van dit jaar dat de werknemer arbeidsongeschikt is. Op advies van de bedrijfsarts stelt de werkgever een functiegeschiktheidsonderzoek voor aan de werknemer. De werknemer weigert hieraan mee te werken.

Conflictsituatie – lagere functie aangeboden
Na een periode van arbeidsongeschiktheid komt de bedrijfsarts in mei tot de conclusie dat de werknemer niet meer arbeidsongeschikt is, maar dat er nog steeds een conflictueuze situatie op de werkvloer bestaat. De werkgever biedt hierop de werknemer een functie binnen het bedrijf aan als voorman. Deze functie is lager dan de laatste functie van de werknemer, maar zowel de bedrijfsarts als het UWV zijn van mening dat deze functie passend.

Kort geding wedertewerkstelling oude functie
De werknemer is niet op dit aanbod ingegaan, maar meldt zich in diezelfde maand wel hersteld om zijn oude functie als productieleider te hervatten. Hij is van mening dat de conflicten kunnen worden opgelost en medisch gezien in staat is om weer als productieleider te werken. De werkgever accepteert dit voorstel niet en roept de werknemer bij brief op om in juli als voorman te komen werken. De werknemer geeft aan deze oproep geen gehoor waarop de werkgever de loonbetaling stopzet. De werknemer vordert in kort geding wedertewerkstelling als productieleider en doorbetaling van zijn loon.

Werknemer situatief arbeidsongeschikt
De kantonrechter Groningen stelt zichzelf eerst de vraag of de bodemrechter zal oordelen dat de werknemer weer toegelaten kan worden tot zijn functie als productieleider. De kantonrechter is van mening dat vaststaat dat de werknemer als gevolg van een arbeidsconflict met zowel ondergeschikten als met zijn werkgever situatief arbeidsongeschikt is verklaard voor het vervullen van zijn functie als productieleider. Dit blijkt ook uit het advies van de bedrijfsarts.

Geen doorbetaling loon
Zou de werknemer terugkeren als productieleider dan bestaat er een aanzienlijke kans dat de werknemer weer arbeidsongeschikt raakt. Van de werkgever kan niet verwacht worden dat hij de werknemer dezelfde baan weer teruggeeft. Natuurlijk mag de werknemer weigeren mee te werken aan het functiegeschiktheidsonderzoek, maar dan heeft hij geen recht op loondoorbetaling meer. Zolang niet uit een functiegeschiktheidsonderzoek is gebleken dat de werknemer geschikt is voor de functie van productieleider, zal de werknemer passende arbeid moeten aanvaarden. Nu de werknemer geen andere functie aanvaardt heeft hij geen recht op doorbetaling van het loon. De vorderingen van werknemer worden daarom ook afgewezen.

Bron: Rechtbank ’s-Gravenhage, sector kanton, 12 juni 2008 (nog niet gepubliceerd)

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek