loading
views

ZZP’ers vrijwel altijd vrijwillig zelfstandig

Logo SZW7 november 2008

Bijna alle (95%) zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kiezen vrijwillig en bewust voor het zelfstandig ondernemerschap. Ze ervaren de eigen verantwoordelijkheid als positief.

Dit blijkt uit onderzoek naar motieven voor zelfstandig ondernemerschap dat is uitgevoerd in opdracht van het kabinet door middel van een enquête onder 1600 zelfstandige ondernemers. Specifiek is gekeken naar de groep die qua aard van het werk kan worden vergeleken met werknemers. In totaal telde Nederland in 2008 bijna één miljoen zelfstandigen. Het zelfstandig ondernemerschap is sinds 1998 met circa 35 procent toegenomen.

Reactie SZW op onderzoek
Het kabinet heeft de motieven van zelfstandig ondernemerschap onderzocht, onder meer om te weten te komen in hoeverre zelfstandigen door werkgevers gedwongen worden voor het zzp-schap te kiezen. Het kabinet vindt het belangrijk dat zelfstandigen geen onnodige belemmeringen ondervinden bij het uitoefenen van hun werk. Dit staat in een reactie van ministerie Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het onderzoek.

Zzp’ers tevreden
Werkgevers hoeven voor zzp’ers geen werknemersverzekeringspremies af te dragen. Dit gedwongen ‘zzp-schap’ blijkt slechts bij 1,2 procent van de zzp’ers het geval. Daarnaast kiest een kleine groep (3,6 procent) voor het ondernemerschap omdat zij geen andere manier ziet om zelf inkomen te verwerven. Dit zijn vaak mensen met een uitkering. Veruit de meesten kiezen weloverwogen en vanwege de kansen voor het ondernemerschap. De zzp’ers zijn vrijwel allemaal tevreden over hun situatie. Zzp’ers hebben meerdere opdrachten en worden vaak ingehuurd vanwege hun specifieke kennis, hun flexibiliteit en vaak omdat er geen (vast) personeel te krijgen is.

Eigen verantwoordelijkheid positief
Er komen geen nieuwe collectieve beschermingsmaatregelen voor zelfstandigen, juist de eigen verantwoordelijkheid wordt door ondernemers als positief ervaren, zo blijkt uit het onderzoek.

Gerelateerd nieuws
> Besteedbaar inkomen zelfstandigen gedaald
> ZZP’er bouwt onvoldoende pensioen op

ZZP’ers – nieuws

> meer

Bron: SZW, 7 november 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek