loading
views

Loonaangifteketen werkt beter, Toeslagensysteem uitgesteld

6 november 2008

Loonaangiftegegevens worden beter aangeleverd, de kwaliteit is hoger en de afnemers zijn beter voorzien van informatie. Het nieuwe Toeslagensysteem kan echter pas in 2010 in gebruik worden genomen, een jaar later dan gepland.

Dit meldt staatssecretaris De Jager van Financiën aan de Tweede Kamer. Een definitief oordeel over de werkende keten is pas achteraf mogelijk, in maart 2009.

Resultaten bemoedigend
In 2007 moesten zo’n 108.000 werkgevers opnieuw de loongegevens over 2006 aanleveren, als gevolg van de slechte kwaliteit van de loongegevens uit de gekoppelde bestanden van de Belastingdienst en UWV. De Jager noemt de resultaten van de huidige loonaangifteketen tot dusver bemoedigend.

Toeslagensysteem pas in 2010 in gebruik
Het nieuwe Toeslagensysteem kan echter pas in 2010 in gebruik worden genomen, een jaar later dan gepland. Een met voldoende waarborgen omgeven implementatie per 1 januari 2009 blijkt onvoldoende verzekerd en de staatssecretaris besluit daarom het systeem pas in het najaar van 2009 in te voeren.

Zorgtoeslag wanbetalers
De implementatiedatum van 1 januari 2010 heeft gevolgen voor de inwerkingtreding van het wetsvoorstel inzake de wanbetalers zorgverzekeringswet. De Belastingdienst/Toeslagen zou vanaf 1 juli 2009 de zorgtoeslag van wanbetalers aan het College voor Zorgverzekeringen gaan uitbetalen. De Belastingdienst wil de uitvoering hiervan alleen realiseren, als het nieuwe toeslagen systeem operationeel is. Dit betekent dat de Belastingdienst/Toeslagen deze wet vanaf 1 januari 2010 kan gaan uitvoeren

Dienstverlening in het toeslagjaar 2009
Ook wil De Jager via het project ‘de burger centraal bij bezwaren’ de dienstverlening in 2009 verbeteren, onder meer door na te gaan hoe bezwaren voorkomen kunnen worden. Daarnaast gaat de Belastingdienst onderzoeken of de bezwaren gescheiden kunnen worden in echte bezwaren (25%) en mutaties (75%). Als er minder bezwaren binnenkomen, kunnen andere burgers sneller worden geholpen en neemt de uitvoeringslast voor de Belastingdienst af, aldus De Jager.

Bron: minfin, 5 november 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek