loading
views

11 2008 – Aanpak harde kern jeugdwerklozen

Datum November 2008
Titel Begeleiding complexe jeugdwerklozen moet beter
Auteur/Bron Algemene Rekenkamer
Document Aanpak harde kern jeugdwerklozen
Samenvatting De begeleiding van jongeren met complexe problemen naar werk moet intensiever. De diagnose bij de intake is voor verbetering vatbaar en er moet een betere samenwerking komen tussen CWI, onderwijs, en zorg. Dit blijkt uit de aanbevelingen die de Algemene Rekenkamer doet aan het ministerie van SZW, naar aanleiding van haar onderzoek naar de aanpak van jeugdwerkloosheid. De Algemene Rekenkamer richtte zich in het onderzoek op werkloze jongeren zonder startkwalificatie, die zich hebben ingeschreven bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en die een grote(re) afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek