loading
views

Sterkere regie op externe inhuur bij Rijk

5 november 2008

Het kabinet gaat de externe inhuur bij de rijksoverheid structureel aanpakken. Een sterkere sturing op rijksniveau moet er voor zorgen dat de uitgaven in de komende jaren met 38,2 miljoen euro dalen.

Hiertoe wordt een sturingsinstrument ontwikkeld dat mag niet leiden tot extra bureaucratie en administratieve lasten. Ook moet het mogelijk blijven om mensen van buiten in te huren als er behoefte is aan flexibiliteit en innovatie. Dat staat in de brief die minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken vandaag naar de Kamer heeft gestuurd.

Verlagen uitgaven externe inhuur
Het kabinet wil de uitgaven voor externe inhuur stabiliseren op het niveau van 2007 (1,2 miljard euro) en waar mogelijk verminderen. De sterkere regie is een onderdeel van dit beleid. De uitgaven aan externe inhuur worden in 2009 verlaagd met 23,1 miljoen euro, in 2010 met 30,6 miljoen euro en in 2011 met 38,2 miljoen euro. Daarna wordt dit bedrag structureel ingeboekt. Het kabinet voert met deze maatregelen het amendement van de Tweede Kamer op de rijksbegroting 2009 uit.

Uitvoerende diensten grootste kostenpost
Overigens blijkt uit een analyse dat ruim 70 procent van de uitgaven voor het inhuren van externen voor rekening komt van uitvoerende diensten als de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Belastingdienst en Rijkswaterstaat.

Gerelateerd nieuws
> Kosten externe inhuur overheid sterk omhoog

Flexnieuws – meer over de flexmarkt
> meer nieuws

Bron: BZK, 4 november 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek