loading
views

Principeakkoord CAO Particuliere Beveiliging 2008-2010

Principeakkoord CAO Particuliere Beveiliging 2008-2010


5 november 2008

Naam
CAO Particuliere Beveiligingsbedrijven

Tekst
> Principeakkoord CAO Particuliere Beveiligingsbedrijven 2008-2010

Looptijd
1 augustus 2008 tot 1 juli 2010

Loonmutaties
2009 structureel 3,25%
2010 structureel 3%

Arbeidsvoorwaarden
– Verhoging van de kilometer vergoeding van 13 cent per kilometer nu, naar 18 cent per kilometer (1 cent meer kilometervergoeding betekent ongeveer 0,27% van de loonsom). – Functiewaardering: tijdens de looptijd van deze cao zal de functiewaardering worden ingevoerd.
– Beoordelingssysteem: dit zal eerst worden gebouwd en getest. Met de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Als dit allemaal werkt en dan nog alleen bij bedrijven waar een ondernemingsraad is die meekijkt, dan worden beoordelingen ook gewaardeerd met toekennen van periodieke, extra periodieken of onthouding van de periodiek afhankelijk van het functioneren van de medewerker. Het is dus van belang dat wij in overleg met kaderleden een systeem in elkaar zetten dat willekeur door de leidinggevende uitsluit.
– Indexatie en jubileumuitkering: afgesproken is dat alle vergoedingen (anders dan percentages) die in de cao vermeld staan, als absolute bedragen jaarlijks geïndexeerd worden met het landelijke prijsindexcijfer. Ook komt er een jubileumuitkering waarbij medewerkers die 25 en 40 jaar werkzaam zijn in de branche een uitkering ontvangen.
– Segmentering: luchthavenbeveiliging wordt als segment opgenomen in de cao, zo ook geld- en waardelogistiek.
– Parkeerkosten: voor medewerkers op luchthavens gaat gelden dat alle parkeerkosten vergoed gaan worden en dat de medewerkers werkzaam op bemanningscentra en personeelsgate’s die nu geen vaste statijden hebben, een statijd van maximaal 180 minuten gaat gelden. Statijden van 150 minuten blijven gehandhaafd.

Bron: De Unie, 4 november 2008

CAO-nieuws

> meer

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek