loading
views

Aanpassingswet Basisregistratie Inkomen

1 november 2008

Staatssecretaris De Jager heeft een nota aangeboden aan de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Aanpassingswet Basisregistratie Inkomen.

Op 1 januari 2009 zal het overgrote deel van de Wet BRI/BR WOZ en de aanpassingswet BRI in werking treden.

1 januari 2009
“Gegeven de positieve ontwikkelingen in de loonaan-gifteketen ben ik voornemens om de invoering van de BRI per 1 januari 2009 te laten plaatsvinden. De inwerkingtreding van het overgrote deel van de Wet BRI/BR WOZ en onderhavige aanpassingswet BRI is dan ook voorzien op 1 januari 2009. Alleen de onderdelen die zien op of samenhangen met het vervallen van de verplichting voor werkgevers om een jaaropgaaf aan hun werknemers te verstrekken zullen pas op termijn inwerkingtreden.”

Vooringevulde aangifte IB
‘”Dit hangt samen met de vooringevulde aangifte IB. In 2008 is door middel van een pilot een aanvang gemaakt met het voorinvullen van jaarloongegevens op aangiften inkomstenbelasting. Medewerkers van de Belastingdienst en van UWV konden meedoen aan deze proef. Inmiddels is gebleken dat de pilot een succes is en dat deze per 2009 verder wordt uitgebreid. Pas als blijkt dat de burger er vertrouwen in heeft dat de door de Belastingdienst vooringevulde jaarloongegevens in zijn aangifte inkomstenbelasting kloppen, is – na Uw Kamer over dat voornemen te hebben geïnformeerd – het vervallen van de jaaropgaveverplichting aan de orde. Ik verwacht dat dit zal zijn twee of drie jaren nadat de Belastingdienst de jaarloongegevens is gaan voorinvullen in de aangiften inkomstenbelasting”, zo schrijft Staatssecretaris De Jager in de nota.

Bron: minfin.nl, 27 oktober 2008

> Nota wetsvoorstel Aanpassingswet Basisregistratie Inkomen

Gerelateerd
18-06-2008 Jaaropgave verdwijnt op termijn

Loonbelasting en premieheffing
> meer


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek