loading
views

Eisen aan adresbestanden en telecommunicatie


Adresbestanden
Het aanleggen of gebruiken van adresbestanden (bijvoorbeeld voor mailings) is aan strikte regels gebonden. Er moet worden voldaan aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Telecommunicatiewet
Per 1 oktober 2009 zal de gewijzigde Telecommunicatiewet (Tw) in werking treden en zullen nieuwe regels gaan gelden. Deze nieuwe wetgeving heeft grote invloed op alle e-mail en telemarketingactiviteiten.

  • Het was al sinds 2004, artikel 11.7, niet toegestaan om massaal ongewenste bulkberichten (e-mail, SMS, etc.) met een commerciële inhoud naar kandidaten te sturen, maar vanaf 1 oktober 2009 is het ook verboden om dat bij bedrijven (alle rechtspersonen) te doen.
  • De hoofdregel voor commerciële communicatie per e-mail richting kandidaten is een “opt-in”. Dit betekent dat de kandidaat zich expliciet moet hebben opgegeven voor het ontvangen van de e-mail. Omdat bij onenigheid daarover de bewijslast van aanmelding bij de intermediair ligt, zal het voor de intermediair in de praktijk, mede gezien alle mogelijkheden tot fraude, op “confirmed opt-in” neerkomen ” waarbij de kandidaat zelf nog eens expliciet zijn toestemming moet bevestigen. Dat is dus geen formeel vereiste, maar wel de enige zekere optie voor de intermediair om rechtmatige opgave te kunnen bewijzen.
  • Bij elke mailing moet een opt-out mogelijkheid worden aangeboden.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek