loading
views

Langer ouderschapsverlof per 2009

25 september 2008

Het recht op ouderschapsverlof wordt verlengd van 13 naar 27 weken en het ouderschapsverlof wordt losgekoppeld van de levensloopregeling.

Ouders kunnen voor elk kind apart ouderschapsverlof opnemen.

Wat verandert er?

 • Per 1 januari 2009 wil het kabinet het recht op ouderschapsverlof verlengen: van de huidige 13 weken naar 26 weken;
 • De verlenging van het ouderschapsverlof geldt alleen voor nieuwe aanspraken op ouderschapsverlof;
 • De ouderschapsverlofkorting wordt in 2009 losgekoppeld van de levensloopregeling: om van de ouderschapsverlofkorting gebruik te maken, is het dus vanaf 2009 niet meer nodig mee te doen aan de levensloopregeling.

Wat betekent dit precies?

 • De verlenging van het ouderschapsverlof geldt alleen voor nieuwe aanvragen. Wanneer al ouderschapsverlof is opgenomen, al of niet gedeeltelijk, dan bestaat er voor dat kind geen recht op de extra weken;
 • Ouders kunnen voor elk kind apart ouderschapsverlof opnemen. Voor elk kind waar nog geen ouderschapsverlof voor is opgenomen, bestaat vanaf 1 januari 2009 recht op de volle 26 weken;
 • Het aantal uren verlof per week blijft hetzelfde: ten hoogste de helft van de werktijd per week, gespreid over twaalf maanden. In overleg met de werkgever kan het ouderschapsverlof ook op een andere manier worden opgenomen. Dit kan door:
  1. het verlof over een langere periode dan twaalf maanden uit te smeren;
  2. meer uren verlof per week op te nemen. Bijvoorbeeld voltijds;
  3. het verlof op te splitsen in maximaal zes gedeelten. Elk gedeelte moet minimaal een maand duren.

Bron: SZW, september 2008

Gerelateerd nieuws

 • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek