loading
views

Functieweigering toegestaan vanwege geen hand willen geven

17 september 2008

Functie van klantmanager geweigerd
Sollicitant van de Gemeente Rotterdam weigert vrouwen de hand te schudden vanwege zijn geloofsovertuiging. Volgens de rechtbank Rotterdam mocht de Gemeente hem daarom de functie van klantmanager weigeren.

Sollicitant weigert hand te schudden tijdens sollicitatiegesprek
Eiser is een orthodoxe moslim en kleedt zich ook op deze wijze. Verder weigert hij uit geloofsovertuiging vrouwen een hand te schudden. In 2005 is de eiser benoemd als lid van de cliëntenraad van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de Gemeente Rotterdam. In september van dat jaar solliciteert hij naar de functie klantmanager. Tijdens dit sollicitatiegesprek weigert eiser de hand van het hoofd P&O te schudden. De Gemeente geeft aan dat als eiser de vrouw wel een hand had gegeven, hij de baan wel had gekregen, maar dat de Gemeente geen risico wil lopen in verband met mogelijke agressie.

Onderscheid gemaakt op religie
De commissie gelijke behandeling (CGB) heeft geoordeeld dat de gemeente niet objectief gerechtvaardigd onderscheid heeft gemaakt op grond van godsdienst. De Gemeente erkent dat zij onderscheid heeft gemaakt op grond van religie, maar stelt dat eiser zelf ook onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen door vrouwen geen hand te geven.

Legitiem onderscheid
Ook de rechtbank Rotterdam oordeelt dat de Gemeente indirect onderscheid heeft gemaakt naar godsdienst en aldus handelt in strijd met de bepalingen van de Algemene wet gelijke behandeling. Echter, dit onderscheid wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel. Het schudden van de hand wordt in Nederland als een gebruikelijke vorm van begroeting gezien. Het weigeren om de hand te geven kan als onbeleefd of kwetsend worden ervaren, vooral als deze weigering ook nog eens van iemand van het andere geslacht is.

Functieweigering is passend en noodzakelijk
De klantmanager is de contactpersoon van de dienst SZW naar de burger toe, waardoor het ook tot zijn taak behoort om mensen te begroeten. De kledingsstijl van eiser blijft verder buiten beschouwing, omdat de Gemeente heeft aangegeven dat dit geen reden was om eiser niet aan te nemen. Kortom de functieweigering is volgens de rechtbank een passend en noodzakelijk middel om het doel te bereiken: namelijk het bij de ontvangst van cliënten geen onderscheid te willen maken naar geslacht. Van onrechtmatig handelen door de Gemeente is daarom geen sprake.

Bron: rechtspraak.nl, LJN BD9643

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek