loading
views

Concurrentie buiten regio toch contractbreuk?

11 september

Twee werknemers treden in dienst bij een bedrijf dat in een heftige concurrentiestrijd is verwikkeld met hun voormalige werkgever. In hun arbeidscontract was een non-concurrentiebeding opgenomen, met betrekking tot de regio.

De werknemers stellen dat zij niet in overtreding zijn, omdat ze buiten de regio van Zaanland zijn gaan werken, in Waterland, en stappen naar de rechter.

Non-concurrentiebeding
Een projectmanager/systeembeheerder en technisch medewerker buitendienst werken bij een bedrijf dat zich bezig houdt met telecommunicatieservice en het beheren van computernetwerken in de regio Zaanland. In hun arbeidscontracten is een non-concurrentiebeding opgenomen, op overtreding waarvan een boete is gesteld van € 1.000,- per dag. De werknemers mogen, tot een jaar na beëindiging, niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever een andere arbeidsovereenkomst in de regio aangaan, bij een onderneming die gelijke of gelijksoortige producten vervaardigt.

Nieuwe functies bij concurrent
De werknemers treden vervolgens in dienst bij een bedrijf dat zich bezighoudt met het beheren van netwerken, waarbij eveneens gebruik wordt gemaakt van hetzelfde technische systeem. Bovendien is een felle concurrentiestrijd gaande tussen hun voormalige en hun nieuwe werkgever. De werknemers stellen echter dat zij niet in overtreding zijn, omdat ze buiten de regio van Zaanland zijn gaan werken, in Waterland en stappen naar de rechter.

Werkzaamheden in strijd met concurrentieverbod
De werkzaamheden zijn in strijd met het concurrentieverbod en hun voormalige werkgever moet zelfs vrezen voor zijn voortbestaan. De werknemers zijn vrijwel dezelfde werkzaamheden gaan verrichten als voorheen bij een werkgever met soortgelijke bedrijfsactiviteiten. Hun overstap maakt onderdeel uit van een heftige concurrentie-strijd, zoals zij zeker hebben kunnen begrijpen.

Grenzen regio irrelevant
De kantonrechter meent dat het redelijk is te stellen dat de werknemers gedurende een jaar geen werkzaamheden voor een concurrent mochten verrichten in de directe omgeving van Zaanstad. De grenzen van de regio zijn daarbij irrelevant, aangezien Purmerend, de nieuwe standplaats, ontegenzeggelijk vlakbij Zaanstad ligt. Er kon geen twijfel bestaan dat klanten van de voormalige werkgever ook worden bediend vanuit de nieuwe standplaats.

Overtreding met dwangsom
Werknemers hebben het beding overtreden en hun vorderingen worden dan ook afgewezen. De kantonrechter verbiedt werknemers om gedurende een jaar na het einde van hun arbeidsovereenkomst met werkgever werkzaamheden te verrichten. Doen zij dit wel, dan moet een dwangsom worden betaald van € 500,- per dag of per gebeurtenis, met een maximum van € 50.000,- per persoon.

Bron: Rechtspraak.nl, LJN BE8882, 20 augustus 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek