loading
views

VAR voortaan online aan te vragen

9 september 2008

Vanaf medio oktober 2008 is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) ook elektronisch aan te vragen.

Het aanvraagformulier is online in te vullen en digitaal te versturen op de site van de Belastingdienst. Ondertekening gebeurt met DigiD.

VAR geeft duidelijkheid over loonheffingen
De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is bedoeld voor freelancers en zelfstandigen zonder personeel. De VAR geeft de opdrachtgever duidelijkheid over het al of niet inhouden van loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, samen loonheffingen genoemd.

Aan de VAR zijn de volgende voorwaarden gesteld
De werkzaamheden in de VAR-verklaring moeten feitelijk overeenkomen met de werkzaamheden die de opdrachtnemer (freelancer) voor de opdrachtgever verricht.
De werkzaamheden die de opdrachtnemer voor de opdrachtgever verricht, moeten bovendien plaats vinden in:

  • het tijdvak waarvoor de beschikking geldt, of;
  • het kalenderjaar aansluitend op het tijdvak waarvoor de beschikking geldt.
  • In het tweede geval moeten de werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst die is aangegaan vóór 1 november van het kalenderjaar van het tijdvak waarvoor de beschikking geldt. Is voor het aansluitende kalenderjaar al een beschikking aangevraagd, dan moeten de werkzaamheden plaatsvinden vóór de dagtekening van de voor dat kalenderjaar geldende beschikking.

    Bron: belastingdienst.nl, september 2008

    Gerelateerd nieuws


    Meer uit deze rubriek