loading
views

Randstad: meer samenwerking en diversiteit op werkvloer

9 september 2008

De uitvoering van de samenwerking tussen de verschillende generaties op de werkvloer kan volgens Duitse en Nederlandse werknemers beter. Bovendien is meer diversiteit op de werkvloer gewenst.

Verder zouden kennis en vaardigheden beter kunnen worden benut, volgens twee op de vijf werknemers. Dat blijkt uit de 26ste meting van de Randstad werkmonitor, die is gehouden onder 870 werknemers. Het onderzoek heeft als onderwerp de mentale mobiliteitstoestand van werknemers waarbij het thema ‘samenwerking (tussen generaties)’ centraal staat. Verzuim onder jongeren is overigens groter dan onder ouderen.

Stimuleren samenwerking verbetert uitvoering
Actief stimuleren van samenwerking door de werkgever verbetert volgens de respondenten de uitvoering van de samenwerking. Bovendien zouden werkgevers samenwerken meer kunnen belonen. Overigens geven zowel mannen als vrouwen aan vooral de voorkeur te hebben aan samenwerken met mannen, blijkt uit het onderzoek. Bijna de helft van de Nederlandse en 60% van de Duitse werknemers geeft aan het liefst in teamverband te werken, maar presteert beter zelfstandig.

Diversiteit op de werkvloer vertegenwoordigt alle kwaliteiten
Elke leeftijdsgroep heeft specifieke kwaliteiten; jongeren vertonen vooral ambitie, flexibilieit en creativiteit, terwijl initiatiefneming, snel werktempo, motivatie en productiviteit en samenwerken kenmerken zijn van de middelare leeftijdsgroep. Oudere werknemers hebben weer meer verantwoordelijkheidsgevoel en goede sociale vaardigheden. Spreiding zorgt voor een optimale vertegenwoordiging van al deze kwaliteiten op de werkvloer. In Duitsland is de spreiding groter dan in Nederlands; een op de vier werkt samen met werknemers van alle leeftijden; in Nederland geldt dat voor 14%.

Kennis en vaardigheden onvoldoende benut
Tweevijfde van de werknemers vindt dat hun werkgevers in Nederland en Duitsland de kennis en vaardigheden onvoldoende benut. Volgens 60% Duitse en 53% Nederlandse werknemers wordt ervaring onvoldoende beloont, evenals samenwerking, dit laatste wordt beaamd door 72% Duitse en 47% Nederlandse werknemers.

Ouderen onmisbaar voor overdracht
Overdracht van kennis is een belangrijke factor bij samenwerking; 60% Nederlandse en 70% Duitse werknemers, waaronder ook jongeren vinden ouderen onmisbaar voor deze kennisoverdracht. Een op de drie vindt dat ook oudere werknemers zelf hier meer aan zouden kunnen doen. Oudere werknemers zelf hebben overigens behoefte aan bijscholing op ICT-gebied; dit geldt voor de helft van de Nederlandse en voor maar liefst 70% van de Duitse respondenten.

Flexmarkt – cijfers en trends
> meer nieuws

Arbeidsmarkt – oudere werknemers

> meer nieuws

Flexmarkt – bibliotheek
> werkmonitor april 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek