loading
views

Ontbinding wegens publicaties op weblog

9 september 2008 Op 31 januari 2008 wordt de werknemer medegedeeld dat hij niet langer deel kan uitmaken van het verkoopteam. De reden hiervoor is het onprofessionele gedrag van de werknemer jegens de klanten.

Onprofessioneel gedrag

E-mail leidt tot op ‘non-actief’ stellen
Na een vervolggesprek meldt de werknemer zich ziek. Daags daarna zendt de werknemer een e-mail aan een aantal collega’s met daarbij het verslag van het gesprek tussen hem en de werkgever. Naar aanleiding hiervan wordt de werknemer op 8 februari 2008 op non-actief gesteld, waarbij het de werknemer verboden wordt om contact te hebben met klanten of andere relaties van het bedrijf.

Correspondentie met werkgever op weblog
De Arbo-arts adviseert vervolgens mediation, aangezien er sprake is van een arbeidsconflict en de werknemer door niet-medische gronden arbeidsongeschikt is. Een aantal dagen daarna komt de werkgever erachter dat de werknemer alle correspondentie, inclusief commentaar, over het arbeidsconflict op zijn weblog heeft geplaatst. De namen van betrokkenen zijn weliswaar onherkenbaar gemaakt, maar deze zijn voor de betrokkenen nog wel herkenbaar.

Ontbindingsverzoek
De werkgever sommeert de werknemer om deze informatie onmiddellijk van zijn weblog te halen. De werknemer weigert dit in eerste instantie. Voor de werkgever is de maat vol en deze dient een ontbindingsverzoek in. Als reactie hierop verzoekt de werknemer om een deskundigenonderzoek van het UWV, waarbij het UWV oordeelt dat werkgever niet aan haar re-integratieverplichtingen heeft voldaan, omdat de werkgever niet het advies van mediation heeft opgevolgd.

Ongelijk werkgever middels kracht van argumenten
De kantonrechter oordeelt dat de werkgever zich mag uitlaten over de houding en presentatie van de werknemer richting klanten. De werknemer had zich bovendien moeten onthouden van handelingen en uitlatingen die schadelijk zijn voor de belangen van werkgever. Hij had beter het ongelijk van de werkgever kunnen aantonen met kracht van argumenten.

Re-integratieverplichtingen nagekomen door werkgever
De kantonrechter overweegt vervolgens, in tegenstelling tot het UWV, dat de werkgever niet tekort is geschoten in zijn re-integratieverplichtingen, omdat de werkgever pas na het advies van de Arbo-arts achter de publicaties op het weblog kwam. Bovendien weigerde de werknemer om de publicaties van het weblog af te halen. De werkgever mag onder deze omstandigheden in redelijkheid oordelen dat mediation een gepasseerd station is.

Verstoorde arbeidsverhouding
Op grond van het voorgaande wordt door de kantonrechter vastgesteld dat de arbeidsverhouding ernstig en blijvend is verstoord, waardoor de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Omdat deze verstoring van de arbeidsverhouding te wijten is aan werknemer komt aan hem geen vergoeding toe.

Bron: deze uitspraak is nog niet gepubliceerdDit artikel is geschreven door mr. Mieke Dijkman, Van Diepen Van der Kroef Advocaten Den Haag; 070 3603151 of m.dijkman@vandiepen.com.Voor meer informatie over de uitspraken of over Van Diepen van der Kroef Advocaten: stuur een e-mail naar dhr. mr. Michael Kristel (Van Diepen Van der Kroef Haarlem, 023 542 42 92) of mw. mr. Mieke Dijkman (Van Diepen Van der Kroef Den Haag, 070 360 3151).

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek