loading
views

Inleners aansprakelijk voor werk via malafide uitzendbureaus

8 september 2008

Bedrijven die werknemers inhuren via niet-gecertificeerde uitzendbureaus kunnen door uitzendkrachten aansprakelijk gesteld worden voor het betalen van het wettelijk minimumloon en vakantiegeld.

Bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als het uitzendbureau het loon niet uitbetaalt of onvoldoende betaalt. De nieuwe regeling is een gevolg van een wijziging in het Burgerlijk Wetboek, in het kader van de strijd tegen malafide uitzendbureaus. Het wetsvoorstel is een initiatief van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Hirsch Ballin van Justitie en wordt voor advies aan de Raad van State gezonden.

Aansprakelijkheid keuze uitzendkracht
De uitzendkracht kan in de toekomst kiezen wie hij aansprakelijk stelt als een niet-gecertificeerd uitzendbureau hem niet of onvoldoende betaalt. De uitzendkracht kan het loon opeisen bij het uitzendbureau of bij het bedrijf dat hem via het uitzendbureau heeft ingehuurd. Nu kan de uitzendkracht het loon alleen opeisen bij een uitzendbureau en zijn bedrijven die zaken doen met malafide uitzendbureaus niet aansprakelijk. Bij een bedrijf kan de uitzendkracht het loon ter hoogte van maximaal het minimumloon en vakantiegeld eisen. Bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als het uitzendbureau het loon niet uitbetaalt of onvoldoende betaalt.

Bedrijven versus uitzendbureaus
Bedrijven krijgen door de aansprakelijkheid meer belang bij het werken met een gecertificeerd uitzendbureau. Uitzendbureaus krijgen er meer belang bij zich te laten certificeren omdat het voor bedrijven aantrekkelijker wordt om met hen zaken te doen.

Controle naleving
Uitzendbureaus moeten zich, zoals alle ondernemingen in Nederland, bij de Kamers van Koophandel registeren. Overheidsinstanties als de Belastingdienst krijgen de verplichting niet geregistreerde uitzendbureaus aan de Kamers van Koophandel te melden. De Kamers van Koophandel geven op hun beurt de informatie over geregistreerde uitzendbureaus wekelijks door aan de Stichting Normering Arbeid (SNA). Deze stichting kan uitzendbureaus benaderen om het certificaat (NEN 4400-1) aan te vragen. Zo’n certificaat geeft aan dat het uitzendbureau zich onderwerpt aan een systeem van periodieke keuring. De gecertificeerde uitzendbureaus komen in het register van de SNA, dat bedrijven online kunnen inzien, zodat die bij twijfel kunnen nagaan of zij te maken hebben met een bonafide uitzendbureau.

De Arbeidsinspectie
Het kabinet wil de registratie van uitzendbureaus bij de Kamers van Koophandel verder verbeteren, met name het gebruik van de informatie daaruit. De Arbeidsinspectie en de Belastingdienst kunnen informatie over niet-geregistreerde of niet-gecertificeerde uitzendbureaus gebruiken bij hun risicoanalyse. De Arbeidsinspectie zal jaarlijks tenminste 350 controles uitvoeren in de uitzendsector. Deze informatie neemt de Belastingdienst mee in het toezichtsplan.

Flexmarkt – nieuws
> meer nieuws

Arbeidsinspectie – nieuws
> meer nieuws

Bron: SZW, 29 augustus 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek