loading
views

Fiscale stimulans thuiswerkers beperkt fileleed

8 september 2008

De Taskforce Mobiliteitsmanagement onder leiding van oud-vakbondsleider Lodewijk de Waal heeft enkele oplossingen bedacht voor het fileleed. Mensen die thuiswerken of dichter bij hun werk gaan wonen, en zo minder in de auto zitten, kunnen straks een fiscale stimulans tegemoet zien.

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat had eind 2007 Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat had Lodewijk de Waal verzocht de leiding op zich te nemen van de Taskforce Mobiliteitsmanagement om medio 2008 met concrete voorstellen te komen voor maatregelen die de files verminderen. Het ministerie van Financiën is op ambtelijk niveau bereid mee te werken aan de voorstellen van de Taskforce, maar het kabinet moet er nog wel formeel mee instemmen, aldus een woordvoerder van de adviesgroep.

Oplossingen fileleed
De adviesgroep stelt voor de verhuiskostenvergoeding te verhogen worden voor mensen die nu op 25 tot 30 kilometer van hun werk wonen, om ze over te halen te verkassen; nu geldt een plafond van 5000 euro voor zo’n belastingvrije vergoeding. De Waal boog zich de afgelopen maanden over zulke oplossingen voor het fileleed.

Beperking CO2-uitstoot spits in zes regio’s
Maandag presenteert de adviesgroep aanbevelingen die de eerstvolgende jaren moeten leiden tot 5 procent minder autokilometers en de bijbehorende CO2-uitstoot in de spits in zes regio’s.

Bereikbaarheidsoffensief
Volgens de woordvoerder gaat het om een ‘bereikbaarheidsoffensief’ van het bedrijfsleven en regionale overheden. Onder het advies vallen zes convenanten met afspraken met de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, plus Eindhoven-Den Bosch en Arnhem-Nijmegen. Daarbij zijn meer dan 150 bedrijven met een half miljoen werknemers betrokken. De Waal is optimistisch over een ‘uitrol’ over het hele land; “de regio’s Twente en de Drechtsteden hebben zich aangemeld. Het gaat als een lopend vuurtje.”

Shuttlebussen en ov-passen
In Amsterdam werken bedrijven als Rabobank, KPN en Capgemini al mee aan een scala aan maatregelen, van autodelen, shuttlebussen tot ‘vanpoolen’ in combinatie met een proef met betaald rijden en ov-passen. Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) start een proef met het stimuleren van het ruilen van banen.

Prinsjesdag
Het advies omvat concept-aanbevelingen die de sociale partners – ook FNV, CNV en MHP deden mee – doen in het kader van de Stichting van de Arbeid. Volgens De Waal worden die definitief als het kabinet met Prinsjesdag “adequaat reageert”

Bron: minfin, 8 september 2008

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek