loading
views

Zieke flexkracht krijgt ook ziekengeld over weekend

29 augustus 2008

Uitzendkrachten krijgen vanaf april 2009 in hun eerste ziekteweek ook over werk in het weekend ziekengeld uitbetaald. Nu krijgen zij dat niet.

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de Ziektewet op dit punt te wijzigen. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de vorig jaar door de Tweede Kamer aangenomen motie-Van Hijum.

Gelijke aanspraken
Onder de Ziektewet vallen onder andere uitzendkrachten, andere flexwerkers en vrouwen die ziek zijn als gevolg van hun zwangerschap of bevalling. Deze groepen mensen moeten op dezelfde wijze aanspraak kunnen maken op ziekengeld. In de huidige situatie kan het voorkomen dat een uitzendkracht die in het weekend werkt en op die dagen ziek is, in zijn eerste ziekteweek minder ziekengeld ontvangt dan een uitzendkracht die enkel doordeweeks hetzelfde aantal dagen werkt. Zo krijgt een uitzendkracht die van dinsdag tot en met vrijdag werkt, ziek wordt en de eerste twee dagen gedeeltelijk zelf moet betalen, over donderdag en vrijdag ziekengeld. Dezelfde uitzendkracht die van donderdag tot en met zondag werkt, krijgt helemaal geen ziekengeld, omdat hij de eerste twee dagen zelf moet betalen en in weekend geen recht heeft op ziekengeld. In de nieuwe situatie krijgt hij in de eerste ziekteweek over zaterdag en zondag ziekengeld uitgekeerd.

Aanpassing Ziektewet per 1 april ’09
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de wijziging op 1 april 2009 van kracht wordt.

Bron: Ministerie van SZW, 29 augustus 2008

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek